Hoppa till innehåll
Media

Jakttiderna för skogshönsfåglar har fastställts – jaktsäsongen inleds den 10 september

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 25.8.2023 14.27 | Publicerad på svenska 25.8.2023 kl. 15.30
Pressmeddelande

Bestånden av skogshönsfåglar är starka i många områden och häckningarna har lyckats i genomsnitt. Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat en förordning om jakttiderna för skogshönsfåglar för den kommande jaktsäsongen. I många områden tillåts de längsta möjliga jakttider som jaktförordningen tillåter för skogshönsfåglar. Jaktsäsongen för skogshönsfåglar inleds söndagen den 10 september.

Bestånden av skogshönsfåglar följs upp vid månadsskiftet juli-augusti med hjälp av omfattande triangelinventeringar. Färska och omfattande inventeringsdata och en tidsserie på över 30 år gör det möjligt att införa begränsningar i rätt områden och samtidigt tillåta jakt i större utsträckning i andra områden. 

I största delen av norra Finland och norra Karelen begränsas inte jakten på tjäder och orre, så höstens jaktsäsong fortsätter fram till den 10 december. Liksom i fjol tillåts vinterjakt på tjäder- och orrtupp inom ett vidsträckt område den 10–31 januari.

I Kajanaland har bestånden av tjäder och orre dock minskat rejält, så vinterjakt på orre är i Kajanaland tillåten endast i Paltamo och Puolanka och vinterjakt på tjäder är tillåten endast i Puolanka och Suomussalmi. I övriga delar av Kajanaland upphör jakten på tjäder redan den 11 november. 

I Egentliga Finland är jakt på orre förbjuden. Jakt på järpe är förbjuden i landskapet Kymmenedalen. Jakttiden för tjäder, orre och järpe har förkortats också i stora områden i Västra, Södra, Sydöstra och Mellersta Finland.

Bestånden av dalripa i övre Lappland tål jakt väl

Bestånden av dalripa i övre Lappland följs upp genom linjeinventeringar som genomförs med hjälp av fågelhundar. Enligt Naturresursinstitutet finns det på basis av inventeringarna cirka 21 ripor per kvadratkilometer i övre Lappland. Beståndet är således nästan tredubbelt så stort som det långsiktiga medelvärdet. Det långsiktiga medelvärdet för 2008–2022 är cirka 7,8 ripor per kvadratkilometer. Med undantag av mellersta Lappland och nordöstra Finland ser det dock ut som om bestånden av dalripa fortfarande minskar och därför fortsätter fredningen av dalripa i övriga delar av landet. 

Förordning och motiveringspromemoria  

Mängden vilt i skogarna beräknas med hjälp av triangelinventering. Inventeringarna ger oss aktuell information: under vecka 32 har resultaten av över 800 triangelinventeringar redan laddats upp på webbplatsen riistakolmiot.fi. Tack vare färska och omfattande uppgifter och en tidsserie på över 30 år kan man vid behov förkorta jaktperiodens längd eller förbjuda jakt helt och hållet i ett visst område. Läs mer: Offentliggörande av uppföljning av vilttriangelinventeringen (Naturresursinstitutet) och Offentliggörande av uppföljning av beståndet av dalripa i övre Lappland (Naturresursinstitutet) 

Fågelinfluensa har hittills inte påvisats hos skogshönsfåglar (tjäder, orre, järpe eller dalripa). Läs mer: Aktuell information om fågelinfluensa (Livsmedelsverket)

Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet:

Janne Pitkänen, specialsakkunnig, tfn 0295 162 338, fornamn.efternamn@gov.fi

Foto: Vastavalo / Risto Puranen