Hoppa till innehåll
Media

Skyddade skogar omfattar redan 657 hektar – kampanjen Min naturgåva till hundraåringen går vidare

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 25.8.2017 10.09
Pressmeddelande

Kampanjen uppmuntrar finländare att spara vackra naturområden långt in i framtiden. Under kampanjen har man redan skyddat 657 hektar privata skogar permanent. Ytterligare 380 hektar väntar på skyddsbeslut, vilket innebär att vi närmar oss 1 000 hektar. Privata markägare har gett 34 naturgåvor, kommuner tre.

– Det här är en fin gåva till det hundraåriga Finland! Jag vill tacka alla som hittills deltagit i kampanjen, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Kampanjen i full gång i Lappland och Mellersta Finland

Gåvogivare finns över hela landet och naturskyddsområden har inrättats ända från Raseborg upp till Enare. Flest skyddsbeslut har man antalsmässigt tagit i Mellersta Finland (8) och i Lappland (5).    De största arealerna av skyddade områden finns i Lappland (ca 252 ha) och i Norra Österbotten (ca 108 ha). I Södra Karelen, Päijänne-Tavastland och Mellersta Österbotten har man ännu inte gett några naturgåvor. I Villmanstrand inrättades däremot jubileumsårets första skyddsområde (ungefär 29 ha). Kampanjen har också startat i Päijänne-Tavastland där Heinola kommun skyddat ett område. De skyddade områdena består av skog, ödemark, myrar och öar. 

Skyddsområden viktiga för ägare och olika sinsemellan

Bakom tanken om ett skyddsområde finns oftast en vilja att göra gott och bevara den biologiska mångfalden i ett för ägaren viktigt område. Det hittills största enhetliga skyddsområdet, över 220 ha, håller på att bildas i Norra Österbotten. Naturskyddsstiftelsen i Finland och Utajärvi kommun ska tillsammans skydda ett vidsträckt kärr- och skogsmarksområde i Kivisuo vid gränsen mellan Utajärvi och Muhos. Även andra markägare i området är välkomna att delta i skyddsarbetet. 

Nya områden kan bjudas ut fram till slutet av året

De områden som ska skyddas kan vara t.ex. skogar eller myrar med stor biologisk mångfald eller särskilda skönhetsvärden. Även områden med sällsynta arter eller säregna naturformationer är lämpliga skyddsområden. Kriterierna är inte lika stränga som i Metso-programmet. Markägaren får ingen ersättning för skyddet.
Staten skyddar också sina marker

Enligt målet ska man under jubileumsåret inrätta minst 100 hektar nya privata naturskyddsområden i alla 18 landskap. Staten deltar i kampanjen genom att skydda ett område som motsvarar den sammanlagda arealen för de områden som privata markägare låter skydda, dock i enlighet med kampanjens mål. Forststyrelsen kartlägger som bäst områden som är lämpliga som naturgåvor.

Mer information:

Päivi Gummerus-Rautiainen, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 240, fornamn.efternamn@ym.fi
Marja Kokkonen, forstråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2444, fornamn.efternamn@mmm.fi

Jari Leppä Kimmo Tiilikainen