Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriet finansierar projekt för utveckling av livsmedelssystemet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 5.3.2024 12.48 | Publicerad på svenska 8.3.2024 kl. 9.12
Nyhet

Jord- och skogsbruksministeriet har avsatt cirka tre miljoner euro i finansiering till projekt som syftar till att utveckla livsmedelskedjan. Livsmedelsverket öppnar utlysningen den 5 mars 2024. Ansökningstiden går ut den 16 april 2024.

Finansieringen riktas till projekt som främjar de mål som ställts upp för livsmedelspolitiken i regeringsprogrammet.

-    Vi vill stödja produktionen, bearbetningen, distributionen och konsumtionen av finska livsmedel för att dessa processer ska vara hållbara, lönsamma och ansvarsfulla. Genom projekten främjar vi också mångfald inom matkulturen och uppskattningen av mat, konstaterar statssekreterare Päivi Nerg.

Utlysningen har åtta teman

Teman för utlysningen för projekt som utvecklar livsmedelskedjan är tillväxt av livsmedelsexporten och fortbildning som gäller ekologisk kunskap.

Man hoppas få ansökningar från projekt som främjar livsmedelsexporten genom att förbättra exportkompetensen och höja förädlingsvärdet för livsmedelsprodukter som exporteras. Dessutom söks projekt där man undersöker de regionalekonomiska effekterna av den offentliga livsmedelsupphandlingen, särskilt med tanke på användningen av inhemska ekologiska produkter och närmat.

Finansiering kan beviljas för projekt som söker lösningar för att minska matsvinnet och livsmedelsavfallet eller som ökar uppskattningen av lantbruksproducenterna genom att satsa på matfostran. I de projekt som finansieras kan man också utveckla kvalitetssystem som visar graden av hållbarhet i den finländska primärproduktionen.

Man hoppas också kunna finansiera projekt som i fråga om livsmedelssektorn främjar samarbete, samordning och kommunikation, utvecklar den yrkesmässiga kompetensen om vegetarisk mat och användningen av växtproteiner eller tillhandahåller både fortbildning för lärare och undervisningsmaterial när det gäller ekologisk produktion och ekologiska produkter.

De projekt som beviljas finansiering ska anknyta till helheten Ett hållbart och lönsamt livsmedelssystem, vilken omfattar den långsiktiga strategin för den finländska livsmedelsproduktionen och tillväxtprogrammet för livsmedelsbranschen samt utarbetandet av slutrapporten för bedömning av jordbrukets resultat- och utvecklingsutsikter.

Mer information:

Anna-Leena Miettinen, lantbruksråd, tfn 0295 162 409, anna-leena.miettinen@gov.fi
 

Kestävä ja kannattava ruokajärjestelmä Mat och jordbruk