Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår att vinterjakt på tjäder och orre ska tillåtas inom ett större område – remissbehandlingen pågår

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.8.2020 20.10 | Publicerad på svenska 14.8.2020 kl. 13.53
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har sänt på remiss ett utkast till förordning som ger möjlighet att i många områden förlänga skogshönsfåglarnas jakttider under jaktsäsongen som inleds den 10 september. Förslaget föranleds av att skogshönsfåglarnas häckning under sommaren har varit lyckad. Remisstiden går ut måndagen den 24 augusti kl. 12.

Enligt förslaget ska vinterjakt på tjädertuppar och orrtuppar tillåtas från den 20 till den 31 januari 2021 i landskapen Norra Österbotten och Lappland, med undantag för Övre och Sydvästra Lappland där fågelpopulationerna är svagare. Vinterjakt på orrtuppar ska tillåtas samtidigt också i Kajana, Paltamo och Puolanka i landskapet Kajanaland och i Vieremä och Kiuruvesi i landskapet Norra Savolax, där orrpopulationerna i år är rekordstora.

Begäran om utlåtande, utkastet till förordning och en promemoria med bilagor finns på adressen mmm.fi/paremiss.

Tjäder- och orrpopulationerna i Norra Finland ligger fortfarande på många ställen på en högre nivå än genomsnittet. Populationen av järpe har vuxit i Västra Finland. I Kajanaland och Sydöstra Finland minskade populationen däremot kraftigt, vilket innebär att jakttiden i dessa områden föreslås förkortas från i fjol, närmare bestämt från tre månader till endast en månad. Populationen av dalripa har länge varit svag i Södra och Mellersta Finland, vilket betyder att fågeln är fortsatt fredad i en stor del av landet. I Östra Lappland och Nordöstra Österbotten har populationen ökat något, och den begränsade jakttiden på en månad utvidgas således till Kemijärvi, Pelkosenniemi, Ranua och Pudasjärvi.

”Häckningen verkar ha lyckats normalt i en stor del av landet. Redan i fjol slog fågelantalet i Norra Finland ställvis nya rekord, och det ser ut som att populationerna av skogshönsfåglar är som störst ännu i år”, berättar Janne Pitkänen, som är specialsakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet.

Populationerna har ökat flera år i rad i många områden

Populationerna av skogshönsfåglar varierar periodiskt, i cykler om 6–7 år. Antalet fåglar ökar eller går ner vanligtvis 3–4 år i rad. I många områden har populationerna ökat redan 3–4 år i rad så att fågeltätheten nu är högre än genomsnittet.

”De förlängda jakttiderna i fjol verkar inte ha minskat populationerna, som på sina ställen har blivit till och med starkare. Jaktfångsten vid vinterjakten förra vintern utgjorde en mycket liten andel av årets totalfångst, eftersom vinterjakt på skogshönsfåglar är en mycket krävande form av jakt. Därför finns det i år goda förutsättningar att utvidga vinterjaktsäsongen med orre och tjäder”, konstaterar Janne Pitkänen.

Aktuell uppföljningsinformation om populationerna

”Jakttiderna grundar sig på exakt uppföljningsinformation om populationernas tillstånd. Ett till gott fågelår i rad ger nu en möjlighet att utvidga vinterjakten i de tätaste utbredningsområdena för orre och tjäder”, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Man har fått exakta uppgifter om populationernas tillstånd även i år i och med att vilttriangelinventeringen i juli–augusti kunde utföras normalt trots coronaviruspandemin. I början av denna vecka hade resultaten av 938 vilttrianglar uppdaterats på webbplatsen riistakolmiot.fi.

Man kan reglera jackttrycket på populationerna genom att på basis av aktuella och omfattande beräkningsdata förkorta jaktsäsongen eller helt och hållet förbjuda jakten i vissa områden innan höstens jaktsäsong börjar den 10 september.

Bedömningen av fågelpopulationens tillstånd och fastställandet av hållbara jakttider preciseras med hjälp av en datamodell som tagits fram av Finlands viltcentral och Östra Finlands universitet och som används vid behandlingen av material från vilttriangelinventeringen.

Ytterligare information: 

  • Janne Pitkänen, specialsakkunnig, tfn 0295 162 338
  • Teppo Säkkinen, jord- och skogsbruksministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868

E-post: [email protected]
 

Jakt Jari Leppä Vilt