Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriet förnyade svinhusbestämmel-serna

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 28.10.2005 12.49
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har förnyat bestämmelserna för byggande av svinstallar som stöds. Ministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för svinstallsbyggande som stöds (42/05) träder ikraft den 2.11.2005. Förordningen berör i första hand byggnads- och djurutrymmeskrav för svinstallar.

Målsättningen med förnyandet är att göra klarare regler för svinstallsbyggandet samt att främja byggande av djurvänliga och arbetsbesparande ekonomiska svinstallar. Byggande av allt större svinstallar och därtill även allt större funktionella och ekonomiska risker utgör även bakrund till nya bestämmelser. Med den nya förordningen upphävs bilaga nr 4 i jord- och skogsbruksministeriets förordning 100/01: JSM-BBA C1.2.3 "Husdjursbyggnader, byggnader för svinhushållning".

Ansvaret för myndighetsstadgar för allmänna krav på hållande av djur och djurskydd hör till jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och -hälsa. För det byggande som stöds ekonomiskt förstärker och kompletterar den nya förordningen efterföljandet i jord- och skogsbruksministeriets förordning 14/VLA/2002 "Djurskyddskrav vid svinhållning".

De mest betydande preciseringarna berör kraven på svinens boxutrymmen och boxarnas golvkonstruktioner. Minimikravet för fri golvyta i gödsvinsbox har höjts 20 - 40 %. Av denna areal krävs att 2/3 utgör golv med fast underlag. Arealerna för grisningsboxar, sinsuggornas och gyltornas lösdrift samt gruppboxar liksom andelen golv med fast underlag i dessa är också noggrannare bestämt.

I förordningens utarbetande har JSM:s avdelning för livsmedel och -hälsa deltagit och i färdigställandet har hörts representanter från såväl forskning som producenter och köttindustri.Närmare upplysningar:

Planerare Kjell Brännäs, jord- och skogsbruksministeriet, tfn. 09-160 54273