Hyppää sisältöön
Media

Maa- ja metsätalousministeriö uudisti sikalasäädöksiään

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 28.10.2005 12.49
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeriö on uudistanut tuettavaa rakentamista koskevat sikalasäädöksensä. Ministeriön asetus tuettavaa sikalarakentamista koskevista teknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista (42/05) tulee voimaan 2.11.2005. Asetus koskee lähinnä sikaloiden rakentamis- ja eläintilamitoitusvaatimuksia.

Uudistuksen tavoitteena on sikalarakentamista koskevien säädösten selkeyttäminen sekä eläinystävällisten ja työtä säästävien taloudellisten sikaloiden toteuttaminen. Uudistuksen taustalla ovat sikaloiden koon kasvu ja siitä johtuva toiminnallisten riskien lisääntyminen. Uudella asetuksella kumotaan nykyinen maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 100/01 liite 4: MMM-RMO C1.2.3 "Kotieläinrakennukset, sikatalousrakennukset".

Vastuu yleisistä eläinten pitoon ja eläinsuojeluun liittyvistä viranomaissäädöksistä kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle ja sen elintarvike- ja terveysosastolle. Uusi asetus vahvis-taa ja täydentää maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 14/EEO/2002 "Sikojen pidolle asetettavat eläinsuojeluvaatimukset ja suositukset" periaatteiden noudattamisen tuettavis-sa rakennushankkeissa.

Olennaisemmat täsmennykset koskevat sikojen karsinatila- ja karsinoiden lattiarakennevaatimuksia. Lihasikojen karsinan vapaan lattiaosuuden vähimmäisvaatimusta on nostettu 20 - 40 %. Tästä pohjapinta-alasta vaaditaan noin 2/3 kiinteän lattian osuutta. Porsituskarsinoiden, joutilasemakoiden ja ensikoiden pihattojen sekä ryhmäkarsinoiden pinta-alat ja niiden kiinteän lattian osuuden vaatimukset ovat myös tarkemmin määrätty.

Asetuksen valmisteluun on osallistunut MMM:n elintarvike- ja terveysosasto ja valmistelussa on kuultu sekä tutkimuksen että tuottajien ja lihateollisuuden tahoja.Lisätietoja:

suunnittelija Kjell Brännäs, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 09-160 54273