Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriet har utlyst utvecklingsunderstöd att sökas av fiskeguider och andra aktörer inom fisketurismen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.9.2020 12.09
Pressmeddelande

Syftet med understödet är att hjälpa fisketuristföretag att minimera coronaviruspandemins skadliga effekter samt att uppmuntra företagen till sysselsättning. Understöd kan oberoende av företagsform beviljas de fiskeguider och fisketuristföretag som har drabbats av tillfälliga marknadsstörningar på grund av coronaviruset och som vill förnya sig och förbättra kompetensen.

Understöd kan beviljas både för lägesanalyser och för utvecklingsåtgärder.

Genom en lägesanalys kan företaget utreda och planera verksamheten, ny affärsverksamhet samt organiseringen av tjänsterna vid marknads- och produktionsstörningar till följd av coronaviruset och därefter.

Understöd kan beviljas också för utvecklingsåtgärder som förbättrar företagets möjligheter vid marknads- och produktionsstörningar vid coronaviruspandemin och därefter. Åtgärderna kan gälla till exempel nyinriktning av affärsverksamheten, utveckling av underleverantörsnätverket, omorganisering av verksamheten, utveckling av produkter och tjänster samt förbättring av kompetensen.

Ansökningstiden pågår fram till den 18 september 2020 kl. 16.15.

Adress: Regeringsgatan 3 A , Helsingfors, PB 30, 00023 Statsrådet. E-post: kirjaamo@mmm.fi
 

Utlysningen med bilagor finns som bilaga och ansökningsblankett finns på nätet.

Mer information:

Roni Selén, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2462, fornamn.efternamn@mmm.fi

Fiskar Fritidsfiske Natur och klimat Naturresurser Stöd