Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriet utvecklar sin statsunderstödsverksamhet och tar i bruk nya digitala tjänster

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.10.2023 15.13
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet börjar publicera utlysningar av statsunderstöd i den nya tjänsten Sokunderstod.fi från och med den 1 oktober 2023. Utöver utlysningar tas den nya digitala tjänsten stegvis i bruk under 2024 för skötsel av statsunderstödsärenden. Syftet med reformen är att förbättra effektiviteten i statsunderstödsverksamheten och göra serviceprocessen smidigare.

Reformen har beretts genom ett omfattande samarbete där tydliga mål har ställts upp för den nationella utvecklingen av statsunderstödsverksamheten. Statsunderstödsverksamheten ska få ännu större samhälleligt genomslag och förfarandena ska vara tydliga och enhetliga. Därtill ska informationen i anslutning till statsunderstöden vara öppen, och i större utsträckning än förut finnas tillgänglig för alla. 

Projektet leds och styrs av finansministeriet, och statskontoret är den myndighet som producerar statsunderstödsverksamhetens digitala tjänster för dem som ansöker om och mottar stöd och för statsbidragsmyndigheterna. 

Den nya digitala tjänsten pilottestas hösten 2023

Jord- och skogsbruksministeriet genomför ett pilotförsök med den nya digitala tjänsten hösten 2023 i samband med utlysningen av specialunderstöd för hästhushållning. Efter det här tas tjänsten i bruk en utlysning åt gången. Ministeriet ansvarar för rådgivningen till dem som ansöker om och mottar understöd när det nya tillvägagångssättet och de digitala tjänsterna tas i bruk. 

Information om utlysningar av statsunderstöd finns på ministeriets webbplats och på Sokunderstod.fi.  I fortsättningen kommer alla utlysningar av statsunderstöd att finnas på Sokunderstod.fi och information som anknyter till användningen av finansieringen att finnas i den digitala tjänsten Granskaunderstod.fi (på finska)  

Den gemensamma verksamhetsmodellen för statsunderstödsverksamheten och de digitala tjänsterna har utvecklats i samarbete med berörda parter. Syftet med projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten är att statsunderstödsverksamheten i Finland ska bli inkluderande, kundorienterad och effektiv.

Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet:
Tuija Laukkanen, specialsakkunnig, 029 516 2116, tuija.laukkanen(at)gov.fi
 

Forskning och utveckling