Hyppää sisältöön
Media

Maa- ja metsätalousministeriö kehittää valtionavustustoimintaansa ja ottaa käyttöön uudet digipalvelut

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 2.10.2023 15.13
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö alkaa julkaista valtionavustushakuja uudessa Haeavustuksia.fi-palvelussa 1.10.2023 alkaen. Hakujen lisäksi uuden digipalvelun käyttöönottoa laajennetaan vaiheittain vuoden 2024 aikana valtionavustusasioiden hoitamiseen. Uudistuksen tavoitteena on lisätä valtionavustustoiminnan tuloksellisuutta ja sujuvoittaa palveluprosessia.

Uudistusta on valmisteltu laajassa yhteistyössä, jossa valtionavustustoiminnan kansalliselle kehittämiselle on asetettu selkeät tavoitteet. Valtionavustustoiminnasta halutaan yhteiskunnallisesti entistä vaikuttavampaa ja menettelytapojen on oltava selkeitä ja yhdenmukaisia. Lisäksi valtionavustuksiin liittyvän tiedon tulee olla avointa ja entistä paremmin kaikkien hyödynnettävissä. 

Hanketta johtaa ja ohjaa valtiovarainministeriö. Valtiokonttori puolestaan tuottaa valtionavustustoiminnan digipalvelut valtionavustusten hakijoille, saajille ja valtionapuviranomaisille. 

Uutta digipalvelua pilotoidaan syksyllä 2023

Maa- ja metsätalousministeriö pilotoi uutta digipalvelua syksyllä 2023 hevostalouden erityisavustushaussa. Tämän jälkeen käyttöönottoa laajennetaan haku kerrallaan. Ministeriö vastaa avustusten hakijoiden ja saajien neuvonnasta, kun uusi toimintatapa ja digipalvelut otetaan käyttöön. 

Valtionavustushauista tiedotetaan ministeriön verkkosivuilla ja Haeavustuksia.fi-sivustolla.  Jatkossa kaikki valtionavustushaut ovat Haeavustuksia.fi-digipalvelussa ja rahoituksen käyttöön liittyvät tiedot löytyvät Tutkiavustuksia.fi-digipalvelusta

Valtionavustustoiminnan yhteinen toimintamalli ja digitaaliset palvelut on kehitetty yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke haluaa luoda edellytyksiä sille, että Suomessa siirrytään kohti osallistavaa, asiakaslähtöistä ja vaikuttavaa valtionavustustoimintaa.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä

erityisasiantuntija Tuija Laukkanen, p. 02951 62116, tuija.laukkanen(at)gov.fi

Tutkimus ja kehittäminen