Hoppa till innehåll
Media

Jordbruket med i ramuppgörelsen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 29.11.2011 8.30
Pressmeddelande -

I samband med den s.k. ramuppgörelsen har regeringen avtalat också om åtgärder för att säkerställa jordbrukets lönsamhet och sysselsättningen inom sektorn. I överensstämmelse med detta läggs det förslag om minskad återbäring av lantbrukets energiskatt som redan avgetts till riksdagen på is under den tid det inkomstpolitiska ramavtalet är i kraft. Detta innebär att skärpningen av energiskatterna inom jordbruket och trädgårdsodlingen med cirka 18 miljoner euro inte genomförs.

Enligt jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen behandlar uppgörelsen alla gårdar och regioner i landet jämlikt. Han anser att uppgörelsen förbättrar framför allt de aktiva jordbrukarnas verksamhetsmöjligheter.

Dessutom har regeringen avtalat om två andra åtgärder för att hjälpa upp landsbygdsnäringarnas situation och förlänga lantbruksföretagarnas tid i arbetslivet.

Inom kort tillsätts en arbetsgrupp som ska utföra en övergripande och tväradministrativ kartering av lantbruksföretagarnas välbefinnande i arbetet och ge utvecklingsförslag i frågan samt föreslå åtgärder för att förlänga lantbruksföretagarnas tid i arbetslivet.

Vidare utreds möjligheten att utforma en separat fastighetsskattesats för jordbrukets produktionsbyggnader.

Ytterligare upplysningar från jord- och skogsbruksministeriet:
statssekreterare Risto Artjoki tfn 040 826 61 97