Hoppa till innehåll
Media

Jordbruks- och fiskerådet diskuterade kommissionens fiskeripaket och marknadssituationen för jordbruksprodukter

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.3.2023 9.16 | Publicerad på svenska 23.3.2023 kl. 10.59
Pressmeddelande

Jordbruks- och fiskerådet sammanträdde i Bryssel den 20 mars 2023. Rådet diskuterade det paket för hållbart fiske som kommissionen lade fram den 21 februari. Dessutom diskuterade rådet marknadssituationen för jordbruksprodukter och handelsrelaterade jordbruksfrågor. Under övriga frågor diskuterades förslaget till förordning om restaurering av natur. Finland företräddes vid mötet av statssekreteraren Ann-Mari Kemell.

Det fiskeripaket som kommissionen har lagt fram innehåller ett meddelande om den gemensamma fiskeripolitiken i dag och i morgon, en rapport om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, ett meddelande om EU:s handlingsplan för att skydda och återställa marina ekosystem och ett meddelande om energiomställningen inom EU:s fiskeri- och vattenbrukssektor. Vid diskussionen i rådet uttryckte medlemsstaterna att de ställer sig positiva till målen, men samtidigt framförde de många farhågor i fråga om kommissionens paket. Finland förhåller sig allmänt taget positivt till fiskeripaketet. För Finland är det viktigt att åtgärderna inom den gemensamma fiskeripolitiken bygger på vetenskaplig grund. En viktig helhet för Finland är att energiomställningen inom sektorn påskyndas, och förutsättningarna för den omställningen måste säkerställas också genom ändringar i lagstiftning.

Jordbruks- och fiskerådet diskuterade också marknadssituationen för jordbruksprodukter. Kommissionen har för avsikt att via jordbruksreserven ge stöd till Ukrainas grannländer Polen och Rumänien samt till Bulgarien. Litauen och Lettland bad kommissionen om stöd ur jordbruksreserven för att underlätta den kritiska situationen inom mejerisektorn. Vid diskussionen i rådet uttryckte flera medlemsstater förståelse för de problem som Ukrainas grannländer har, samtidigt som de förespråkade att medel ur jordbruksreserven riktas till fler medlemsstater. Finland understöder att medel ur jordbruksreserven anvisas jämlikt till alla medlemsstater. Kommissionen håller dock fast vid sin plan att rikta medel ur jordbruksreserven till de ovannämnda tre grannländerna till Ukraina. 

Jordbruks- och fiskerådet diskuterade också handelsrelaterade jordbruksfrågor. Kommissionen informerade rådet om det aktuella läget. Vid diskussionen bad Finland och flera andra medlemsstater kommissionen om en uppdaterad bedömning av handelsavtalens kumulativa effekter. Kommissionen håller för närvarande på att utarbeta en uppdaterad bedömning. 

Under övriga frågor diskuterades bland annat jord- och skogsbruksaspekterna av förslaget till förordning om restaurering av natur. Vid diskussionen betonade många medlemsstater i likhet med Finland att det är viktigt att ta hänsyn till medlemsstaternas särdrag och tillräcklig flexibilitet när metoderna och målen i förordningen fastställs. Statssekreterare Ann-Mari Kemell betonade att ytterligare flexibilitet behövs också med tanke på försörjningsberedskapen. Det behövs också ändringar vad gäller kostnaderna för Finland, som enligt förslaget skulle få de allra största kostnaderna per invånare. 

Ytterligare information:

Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn +358 295 162 458
Kari Valonen, specialsakkunnig, tfn +32 473 525 630
 

 

EU och internationella frågor Fiskar Mat och jordbruk