Hyppää sisältöön
Media

Maatalous- ja kalastusneuvosto keskusteli komission julkaisemasta kalastuspaketista ja maatalouden markkinatilanteesta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 21.3.2023 9.16
Tiedote

Maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontui Brysselissä 20. maaliskuuta 2023. Neuvosto keskusteli komission 21. helmikuuta julkaisemasta kalastuspaketista. Lisäksi neuvosto keskusteli maatalouden markkinatilanteesta sekä kauppaan liittyvistä maatalouskysymyksistä. Neuvoston muiden asioiden alla keskusteltiin luonnon ennallistamista koskevasta asetusehdotuksesta. Suomea kokouksessa edusti valtiosihteeri Ann-Mari Kemell.

Komission esittelemä kalastuspaketti sisältää komission tiedonannon yhteisestä kalastuspolitiikasta nyt ja tulevaisuudessa, kertomuksen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä, tiedonannon EU:n toimintasuunnitelmasta meriekosysteemien suojelusta ja ennallistamisesta sekä tiedonannon EU:n kalastus- ja vesiviljelyalan energiasiirtymästä.

Keskustelussa jäsenvaltiot suhtautuivat myönteisesti esitettyihin tavoitteisiin, mutta toivat esille lukuisia huolia komission pakettiin liittyen. Suomi pitää kalastuksen kokonaispakettia yleisesti ottaen kannatettavana. Suomelle on tärkeää, että yhteisen kalastuspolitiikan toimenpiteet perustuvat tieteelliseen tietoon. Alan energiasiirtymän vauhdittaminen on Suomelle tärkeä kokonaisuus ja edellytykset sille täytyy varmistaa myös säädösmuutoksin.

Maatalous- ja kalastusneuvosto keskusteli maatalouden markkinatilanteesta. Komissio on kohdentamassa tukea maatalouden kriisivarauksesta Ukrainan rajavaltioille Puolalle ja Romanialle sekä Bulgarialle. Liettua ja Latvia pyysivät komissiolta tukea kriisivarauksesta maitosektorin kriittisen tilanteen vuoksi. Keskustelussa useat jäsenvaltiot osoittivat ymmärtävänsä Ukrainan rajavaltioiden haasteita, mutta kannattavansa kriisivarauksen kohdentamista useammille jäsenvaltioille.   Suomi kannattaa maatalouden kriisivarauksen kohdentamista tasapuolisesti kaikille jäsenvaltioille. Komissio kuitenkin pitäytyy suunnitelmassaan kriisivarauksen kohdentamisesta kolmelle Ukrainan rajavaltiolle. 

Maatalous- ja kalastusneuvosto keskusteli myös kauppaan liittyvistä maatalouskysymyksistä. Komissio antoi neuvostolle katsauksen ajankohtaisesta tilanteesta. Keskustelussa useat jäsenvaltiot Suomi mukaan lukien pyysivät komissiolta päivitettyä arviota kauppasopimusten kumulatiivisista vaikutuksista. Komissio on tällä hetkellä työstämässä päivitettyä arviota. 

Neuvoston muiden asioiden alla keskusteltiin muun muassa luonnon ennallistamista koskevan asetusehdotuksen maa- ja metsätalousnäkökohdista. Keskustelussa moni jäsenvaltio korosti Suomen tapaan, että asetusehdotuksen keinoja ja tavoitteita asetettaessa on tärkeää huomioida jäsenvaltioiden erityispiirteet ja riittävät joustot. Valtiosihteeri Ann-Mari Kemell painotti, että lisäjoustoja tarvitaan myös huoltovarmuuden takia. Suomelle koituviin kustannuksiin, jotka ovat asukasta kohden kaikkein suurimmat, tarvitaan muutos. 

Lisätietoja:

Kalatalousneuvos Risto Lampinen, p. +358 295 162 458
Erityisasiantuntija Kari Valonen, p. +32 473 525 630
 

EU ja kansainväliset asiat Kalat Ruoka ja maatalous