Hoppa till innehåll
Media

Jordbruks- och fiskeriministrarna diskuterar om skogarna och fiskekvoterna för Östersjön

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.10.2021 13.25 | Publicerad på svenska 8.10.2021 kl. 16.02
Pressmeddelande

Rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Luxemburg den 11-12 oktober 2021. På mötesagendan finns bland annat EU:s 55%-paket med klimatåtgärder, skogsstrategin och CAP-strategiförordningen. Ministrarna har för avsikt att fatta beslut om fiskerimöjligheterna i Östersjön år 2022. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företräder Finland vid mötet.

Jordbruksministrarna ska diskutera kommissionens förslag om 55%-paketet med klimatåtgärder, i synnerhet synpunkterna om jordbruket och skogarna. Fokus ligger på LULUCF-förordningen och bördefördelningsförordningen samt direktivet om förnybar energi. Ministrarna ska bland annat diskutera vilka möjligheter jord- och skogsbruket har att uppfylla målen för 55%-paketet och hur klimatåtgärderna inom de olika sektorerna ska mätas i framtiden.

Ministrarna diskuterar också den skogsstrategi som kommissionen gav ut i somras och som sträcker sig fram till år 2030. Under ledning av ordförandelandet Slovenien diskuterar ministrarna de planerade initiativ som kommissionen nämner i skogsstrategin, till exempel förslaget till lagstiftning om hur läget i skogarna ska följas upp och rapporteras, och om skogarnas och skogssektorns övergripande hållbarhet.

I fråga om fiskerifrågorna har rådet för jordbruk och fiske för avsikt att fatta beslut om bland annat fiskemöjligheterna i Östersjön 2022. Finlands utgångspunkt är att fiskemöjligheterna ska stärkas, men så att nivån för maximalt hållbart uttag, de fleråriga planerna och de vetenskapliga råden följs.

Att följa vetenskapliga råd är särskilt viktigt när det gäller laxfisket i centrala Östersjön och Bottniska viken.  Internationella havsforskningsrådet ICES har rekommenderat att all slags laxfiske ska förbjudas i centrala Östersjön, vilket Finland har gjort redan år 2013. Enligt ICES skulle det vara möjligt att fortsätta med laxfiske i Finlands havsområden, om det sker i närheten av kusten mellan maj och augusti. I Finska viken skulle laxfisket däremot kunna fortsätta året runt.

I rådet diskuteras dessutom jordbruksfrågor om allt från beredningen av planerna i CAP-strategin till läget inom grisköttssektorn och djurens välbefinnande. Man diskuterar också saluföringskraven och behovet att ändra dem. Reformen är en del av kommissionens strategi Från jord till bord.  

Ytterligare information:

Fiskeriråd Risto Lampinen, tfn 0295 162 458  
Lantbruksråd Kari Valonen, tfn 0295 162 047
Ministerns specialmedarbetare, Satu Haapaniemi tfn 0295 162 058

EU och internationella frågor Fiskar Jari Leppä Mat och jordbruk Skogar