Hyppää sisältöön
Media

Maatalous- ja kalastusministerit keskustelevat metsistä ja Itämeren kalastuskiintiöistä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 8.10.2021 13.25
Tiedote

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontuu Luxemburgissa 11.-12. lokakuuta. Kokouksen asialistalla on keskustelut mm. EU:n ilmastotoimien 55-valmiuspaketista, metsästrategiasta ja CAP-strategiasuunnitelmien laadinnasta. Lisäksi ministereiden on tarkoitus päättää kalastusmahdollisuuksista Itämerellä vuonna 2022. Suomea kokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Maatalousministerit käyvät keskustelun komission ehdottamasta ilmastotoimien 55-valmiuspaketista ja erityisesti sen maatalous- ja metsänäkökohdista. Keskustelu keskittyy valmiuspaketin LULUCF- ja taakanjakoasetuksiin sekä uusiutuvan energian direktiiviin. Ministerit keskustelevat esimerkiksi maa- ja metsätalouden mahdollisuuksista vastata 55-valmiuspaketin tavoitteisiin ja näkemyksistä sektoreiden ilmastotoimien laskennasta tulevaisuudessa.

Ministerit keskustelevat myös komission kesällä antamasta vuoteen 2030 ulottuvasta metsästrategiasta. Puheenjohtajavaltio Slovenian johdolla ministerit keskustelevat mm. metsästrategiassa mainituista suunnitelluista komission aloitteista kuten lainsäädäntöehdotuksesta metsien seurantaan ja raportointiin liittyen sekä metsien ja metsäsektorin kokonaiskestävyydestä.

Kalatalousasioissa maatalous- ja kalastusneuvoston on muun muassa tarkoitus päättää kalastusmahdollisuuksista Itämerellä vuonna 2022. Suomen lähtökohtana on, että kalastusmahdollisuudet vahvistetaan kestävää enimmäistuottoa, monivuotista suunnitelmaa ja tieteellistä neuvoa noudattaen.

Tieteellisen neuvon noudattaminen on erityisen tärkeää pääaltaan ja Pohjanlahden lohenkalastuksessa. Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES on suositellut, että kaikenlainen lohenkalastus kiellettäisiin Itämeren pääaltaalla, kuten Suomi on tehnyt jo vuonna 2013. ICES:n neuvon mukaan lohenkalastus voisi jatkua Suomen merialueilla, mikäli se tapahtuu touko-elokuussa rannikon läheisyydessä. Suomenlahdella lohenkalastus voisi kuitenkin jatkua ympäri vuoden.

Lisäksi neuvostossa käydään keskustelut maatalousasioista CAP-strategiasuunnitelmien valmistelutilanteesta sianlihasektorin tilanteeseen ja eläinten hyvinvointiin. Lisäksi neuvosto keskustelee ns. kaupan pitämisen vaatimuksista ja niiden uudistamisesta. Uudistaminen on osa komission Pellolta pöytään -strategiaa. 

Lisätietoja:
Kalatalousneuvos Risto Lampinen p. 295 162 458  
Maatalousneuvos Kari Valonen p. 295 162 047
Ministerin erityisavustaja Satu Haapaniemi p. 295 162 058
 

EU ja kansainväliset asiat Jari Leppä Kalat Metsät Ruoka ja maatalous