Hoppa till innehåll
Media

Fiskerihushållning främjas med 5,6 miljoner euro

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.3.2008 11.01
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har tagit beslut om tilldelningen av anslaget för främjande av fiskerihushållningen 2008. Det gäller de s.k. medlen från fiskevårdsavgifterna och fiskekorten. I statsbudgeten 2008 har reserverats 5 636 000 euro för främjande av fiskerihushållningen. Anslaget ska användas för utbetalning av ersättning till ägare av vattenområden för fiskerätten, för betalning av de utgifter som verksamheten i fiskeområdena och fiskeribranschens organisationer medför, för främjande av fiskerihushållningen samt för betalning av de utgifter som föranleds av att staten tar ut och för register över avgifterna. Av den tilldelade summan på 5,1 miljoner euro får TE-centralernas fiskerienheter sammanlagt 3,27 miljoner euro. Denna summa är avsedd för att användas för ägarersättningarna, fiskeområdesverksamheten och främjandet av fiskerihushållningen. Resten av anslaget delas ut av ministeriet till fiskeribranschens organisationer (1,53 miljoner euro) och främjande av fiskerihushållningen (300 000 euro).

Anslaget är ca 200 000 euro mindre än år 2007 vilket beror på att antalet inbetalda fiskevårdsavgifter har minskat under de senaste åren. År 2007 var trenden igen stigande; antalet inbetalda årsavgifter var sammanlagt 274 605 vilket innebär en ökning med ca 4 procent jämfört med föregående år, och antalet veckoavgifter totalt 27 517 (ökning ca 10 procent).

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:

överinspektör Eija Kirjavainen, tfn 09-160 524 21 / 040 772 12 62
fiskerirådet Pentti Munne, tfn 09-160 533 72