Hyppää sisältöön
Media

Kalatalouden edistämiseen 5,6 miljoonaa euroa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 19.3.2008 11.01
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt vuoden 2008 kalatalouden edistämismäärärahojen jaosta. Kysymyksessä ovat ns. kalastuksenhoitomaksuvarat tai kalastuskorttivarat. Valtion vuoden 2008 talousarviossa kalatalouden edistämiseen on osoitettu 5 636 000 euroa. Määräraha on käytettävä vesialueen omistajille kalastusoikeuden käytöstä maksettaviin korvauksiin sekä kalastusaluetoiminnasta ja kalastusalan järjestöjen toiminnasta, kalatalouden edistämisestä ja valtiolle maksun kannosta sekä kalastuksenhoitomaksurekisterin pidosta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Jaetusta 5,1 miljoonasta eurosta osoitettiin yhteensä 3,27 miljoonaa euroa TE-keskusten kalatalousyksiköille jaettavaksi omistajakorvauksiin, kalastusaluetoimintaan sekä kalatalouden edistämistoimintaan. Loput määrärahasta jätettiin ministeriön toimesta jaettavaksi kalastusalan järjestöjen toiminnan rahoittamiseen (1,53 miljoonaa euroa) ja harkinnanvaraiseen kalatalouden edistämiseen (300 000 euroa).

Kalatalouden edistämisvaroja oli jaettavana noin 200 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2007. Tämä johtuu kalastuksenhoitomaksusuoritusten vähenemisestä viime vuosina. Vuonna 2007 maksusuoritukset kääntyivät kuitenkin nousuun; vuosimaksuja suoritettiin yhteensä 274 605 kappaletta ja viikkomaksuja yhteensä 27 517 kappaletta. Lisäys edelliseen vuoteen verrattuna oli vuosimaksuissa noin 4 % ja viikkomaksuissa noin 10 %.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

ylitarkastaja Eija Kirjavainen, puh. (09) 160 52421 / 040 772 12 62
kalastusneuvos Pentti Munne, puh. (09) 160 53372