Hoppa till innehåll
Media

Skogsstrategins mål: tillväxt, investeringar och nya arbetstillfällen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.2.2015 14.40
Pressmeddelande

Regeringen antog i dag Finlands nationella skogsstrategi som innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2025. Framför allt vill man skapa tillväxt, investeringar och nya arbetstillfällen i skogssektorn.

Skogssektorn är också i dag en viktig del av Finlands nationalekonomi. Enbart värdet av skogsindustrins produktion var ca 20 miljarder euro och rotprisinkomsterna i brutto närmare två miljarder euro i fjol. Därtill ligger skogsmaskin- och transportföretagarnas sammanlagda omsättning omkring en miljard euro per år, och med ved produceras el och värme till ett värde av ungefär två miljarder euro. Omsättningen inom skogssektorns tjänster och naturturismen är också stor och därtill ökar de det välmående som skogar ger.

– Strategin beskriver väl och omsorgsfullt hur skogssektorn får trenden att svänga uppåt. Nästa steg är att vi börjar införa strategin, dvs. arbetar tillsammans med branschaktörerna och skapar allt bättre förutsättningar för investeringar i bioekonomi, säger jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo.

Strategins viktigaste mål handlar om att förbättra sektorns konkurrenskraft, förnyelse och tillväxt samt arbeta för att skogar ska användas på ett aktivt, hållbart och mångsidigt sätt.

Elva projekt inleder arbetet med att införa strategin
Det går att använda våra rika skogar mer än nu, bara vi skapar mångsidig ny affärsverksamhet. Ett av målen är att avverkningsuttaget av stamved ska öka med 15 miljoner kubikmeter fram till år 2025. Om detta mål uppnås, stiger rotprisinkomsterna i brutto med ca 0,5 miljarder euro årligen och exportvärdet, även utifrån en försiktig prognos, med ungefär 1,5 miljarder euro. I dag är det årliga uttaget ca 65 miljoner kubikmeter.

I praktiken införs strategin med hjälp av 11 projekt. Spetsprojekten handlar bl.a. om att utveckla elektroniska kund- och informationstjänster, förbättra virkets marknadstillträde genom att bygga upp ett incitamentsystem för generationsväxlingar samt att förbättra naturvården i ekonomiskogar.

– Strategin presenterar skogsaktörernas gemensamma målbild. Det är viktigt att vi snabbt inleder arbetet med spetsprojekten för att uppnå målbilden, säger avdelningschef Juha Ojala.

Strategin grundar sig på den skogspolitiska redogörelsen och riksdagens ställningstagande till den. I bakgrunden för skogsstrategin figurerar också Finlands bioekonomistrategi och biodiversitetsstrategi. Skogsstrategin bidrar till att införa bioekonomistrategin.

Ytterligare information:
statssekreterare Tiina Rytilä, tfn 0295 162 132
avdelningschef Juha Ojala, tfn 0295 16 2415
forstrådet Marja Kokkonen, tfn 0295 16 2444