Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kansallinen metsästrategia tavoittelee kasvua, investointeja ja uusia työpaikkoja

Maa- ja metsätalousministeriö
12.2.2015 14.40
Tiedote

Hallitus hyväksyi tänään Suomen kansallisen metsästrategian, joka listaa metsäalan tärkeimmät tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Ennen kaikkea halutaan luoda kasvua, investointeja ja uusia työpaikkoja metsäalalle.

Metsäala on nykyisinkin erittäin merkittävä osa Suomen kansantaloutta. Pelkästään metsäteollisuuden tuotannon arvo oli viime vuonna noin 20 miljardia euroa ja bruttokantorahatulot lähes kaksi miljardia euroa. Lisäksi metsäkone- ja kuljetusyrittäjien yhteenlaskettu liikevaihto on noin miljardi euroa vuodessa, ja puulla tuotetaan noin kahden miljardin euron arvosta sähköä ja lämpöä. Myös metsäalan palveluilla ja luontomatkailulla on merkittävä liikevaihto, jonka lisäksi ne lisäävät metsistä saatavaa hyvinvointia.

– Strategiassa on suunniteltu hyvin ja huolella, miten metsäala saadaan nousuun. Seuraavaksi on toteutuksen vuoro eli lähdemme yhteistyössä alan toimijoiden kanssa luomaan biotalouden investoinneille entistä parempia edellytyksiä, toteaa maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo.

Strategian tärkeimpinä tavoitteina on edistää metsäalan kilpailukykyä, uudistumista ja kasvua sekä metsien aktiivista, kestävää ja monipuolista hyödyntämistä.

Strategia käynnistetään yhdellätoista hankkeella
Suomen runsaita metsiä voidaan hyödyntää nykyistä enemmän, kunhan luodaan monipuolista, uutta liiketoimintaa. Yksi metsästrategian tavoitteista onkin, että runkopuuta hakataan 15 miljoonaa kuutiometriä nykyistä enemmän vuoteen 2025 mennessä. Jos tavoite saavutetaan, bruttokantorahatulot nousisivat vuosittain noin 0,5 miljardia euroa ja viennin arvo varovastikin arvioiden noin 1,5 miljardia euroa. Tällä hetkellä runkopuuta hakataan noin 65 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Käytännössä strategiaa toteutetaan yhdentoista hankkeen avulla. Kärkihankkeita ovat muun muassa sähköisien asiakas- ja tietopalveluja kehittäminen, puun markkinoille tulon edistäminen luomalla uusi kannustusjärjestelmä metsätilojen sukupolvenvaihdoksille sekä talousmetsien luonnonhoidon kehittäminen.

– Strategiassa esitetään metsäalan toimijoiden yhteinen tahtotila. On tärkeää alkaa toteuttaa tahtotilaa kärkihankkeiden nopealla käynnistämisellä, toteaa strategiaprosessia johtanut osastopäällikkö Juha Ojala.

Metsästrategia perustuu metsäpoliittiseen selontekoon ja eduskunnan siihen antamaan kannanottoon. Lisäksi metsästrategian taustalta löytyy Suomen biotalousstrategia ja biodiversiteettistrategia. Metsästrategia tukee biotalousstrategian toimeenpanoa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
valtiosihteeri Tiina Rytilä, p. 0295 162 132
osastopäällikkö Juha Ojala, p. 0295 16 2415
metsäneuvos Marja Kokkonen, p. 0295 16 2444

Petteri Orpo