Hoppa till innehåll
Media

Nationella bestämmelser om ursprungsmärkning förblir i kraft

Utgivningsdatum 12.5.2020 11.02
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet utfärdade den 12 maj 2020 en förordning om förlängning av de nationella förordningarna om ursprungsmärkning av livsmedel fram till utgången av 2021. Genom förordningen ser man till att konsumenterna får ursprungsinformation om kött och mjölk som används i färdigförpackade livsmedel på samma sätt som hittills.

År 2017 utfärdades jord- och skogsbruksministeriets förordning som kräver att man anger ursprungsland för kött som används som ingrediens i färdigförpackade i Finland tillverkade livsmedel samt för mjölk som används som ingrediens i mjölk och mejeriprodukter. Förordningen som utfärdades för viss tid på det sätt som kommissionen förutsatte, var i kraft fram till utgången av mars 2020.

Den EU-förordning om att ange ursprungsland för den primära ingrediensen i ett livsmedel som ska tillämpas från och med april 2020 motsvarar inte till alla delar de krav på ursprungsmärkning enligt vilka Finland har agerat under de senaste åren. Därför sände jord- och skogsbruksministeriet ett förslag till kommissionen om att den nationella förordningens giltighetstid ska förlängas till utgången av 2021. Av tekniska skäl i anslutning till anmälningsförfarandet förlängdes förordningens giltighetstid först till den 15 maj 2020. Nu har man genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet fastställt att förordningen är i kraft till fram till den 31 december 2021.

– Finland har målmedvetet i olika sammanhang föreslagit att bestämmelser om ursprungsmärkning av livsmedel i första hand ska utfärdas i EU-lagstiftningen. Genom harmoniserade bestämmelser säkerställs en konsekvent tillämpning av kraven i alla EU-medlemsländer. Eftersom arbetet med att utveckla EU-lagstiftningen på detta område ännu inte har gått framåt på ett önskat sätt, ökar Finland  informationen om ursprungsmärkning genom nationella förordningar. Påverkansarbetet på EU-nivå fortsätter dock, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

– Konsumenterna behöver tillräcklig information om livsmedlens och ingrediensernas ursprung till stöd för sina val. Även konsumentundersökningar visar att de obligatoriska ursprungsmärkningarna är motiverade. Vi vill inte försvåra tillgången till information om ursprung just nu när konsumenterna är vana att få information, säger livsmedelssäkerhetsdirektör Sebastian Hielm vid jord- och skogsbruksministeriet.

Kommissionen förväntas i år ge ut strategin Från jord till bord i enlighet med den europeiska gröna given. Avsikten är att dra upp riktlinjer för hur konsumenterna bättre än nu ska kunna ges information till stöd för hållbara val, till exempel om livsmedlens ursprung, näringsvärde och miljöavtryck.

Ytterligare upplysningar:
Sebastian Hielm, livsmedelsäkerhetsdirektör, tfn 050 524 5761
Anne Haikonen, lagstiftningsråd, tfn 050 369 7618
Satu Haapaniemi, specialmedarbetare, tfn 050 400 5193

Mer information om att ge information om livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats