Hyppää sisältöön
Media

Kansalliset alkuperämerkintäsäädökset pysyvät voimassa

Julkaisuajankohta 12.5.2020 11.02
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut 12.5.2020 asetuksen elintarvikkeiden alkuperämerkintöjä koskevien kansallisten asetusten jatkamisesta vuoden 2021 loppuun asti. Asetuksella varmistetaan, että pakatuissa elintarvikkeissa käytetyn lihan ja maidon alkuperämerkinnät näkyvät kuluttajille kuten tähänkin asti.

Vuonna 2017 annettiin maa- ja metsätalousministeriön asetus, joka velvoittaa ilmoittamaan valmiiksi pakattujen Suomessa valmistettujen elintarvikkeiden ainesosana käytetyn lihan sekä maidon ja maitotuotteiden ainesosana käytetyn maidon alkuperämaa. Asetus säädettiin komission edellyttämällä tavalla määräaikaiseksi, ja sen voimassaolo jatkui maaliskuun 2020 loppuun asti.

Huhtikuusta 2020 alkaen sovellettava elintarvikkeen pääainesosan alkuperämaan ilmoittamista koskeva EU-asetus ei kuitenkaan vastaa kaikilta osin niitä alkuperämerkintävaatimuksia, joiden mukaan Suomessa on viime vuosien aikana toimittu. Tästä syystä maa- ja metsätalousministeriö lähetti komissiolle ehdotuksen kansallisen asetuksen voimassaolon jatkamisesta vuoden 2021 loppuun. Ilmoitusmenettelyyn liittyvistä teknisistä syistä asetuksen voimassaoloa jatkettiin ensin 15.5.2020 asti. Nyt on maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädetty, että asetus on voimassa 31.12.2021 asti.

–  Suomi on määrätietoisesti eri yhteyksissä esittänyt, että elintarvikkeiden alkuperämerkinnöistä tulee säätää ensisijaisesti EU-lainsäädännössä. Harmonisoiduilla säännöksillä varmistettaisiin vaatimusten johdonmukainen soveltaminen kaikissa EU-jäsenvaltioissa. Koska alkuperämerkintöjä koskevaa EU-lainsäädäntöä ei vielä ole kehitetty toivotulla tavalla, Suomi lisää alkuperämaatiedon läpinäkyvyyttä kansallisilla asetuksilla. Vaikuttamistyötä EU-tasolla kuitenkin jatketaan, toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

– Kuluttajat tarvitsevat valintojensa tueksi riittävästi tietoa elintarvikkeiden ja niiden ainesosien alkuperämaasta. Myös kuluttajatutkimusten valossa pakolliset alkuperämerkinnät ovat perusteltuja. Olisi perusteetonta heikentää alkuperämaata koskevan tiedon saantia tässä vaiheessa, kun kuluttajat ovat tottuneet tiedon saamaan, toteaa elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm maa- ja metsätalousministeriöstä.

Komission odotetaan julkistavan vuoden 2020 aikana Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisen Pellolta pöytään -strategian, jossa on tarkoitus linjata, kuinka kuluttajille voitaisiin antaa nykyistä paremmin tietoa kestävien valintojen tueksi esimerkiksi elintarvikkeiden alkuperästä, ravintoarvosta ja ympäristöjalanjäljestä.

Lisätietoja:
elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm, p. 050 524 5761
lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen, p. 050 369 7618
erityisavustaja Satu Haapaniemi, p. 050 400 5193

Lisää tietoa elintarvikkeiden ilmoittamisesta Ruokaviraston sivuilta

Jari Leppä Ruoka ja maatalous