Hoppa till innehåll
Media

Växternas år

Utgivningsdatum 21.12.2018 9.21 | Publicerad på svenska 31.12.2018 kl. 14.42
Pressmeddelande

FN:s generalförsamling har den 20 december utlyst 2020 till det internationella året för växtskydd (International Year of Plant Health, IYPH). Året förväntas öka medvetenheten bland såväl allmänheten som beslutsfattarna om växtskyddets betydelse för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling.

Idag går närmare 40 procent av matgrödor förlorad världen över på grund av skadegörare.  Globalt sett förlorar den globala ekonomin årligen över 190 miljarder euro på grund av växtsjukdomar och över 60 miljarder euro på grund av invasiva insekter.

- Det internationella året för växtskydd är ett viktigt initiativ för att föra fram växtskyddets betydelse för att förbättra matsäkerheten, skydda miljön och den biologiska mångfalden samt stärka den ekonomiska tillväxten, säger FAO:s vice generaldirektör Maria Helena Semedo.

Jingyuan Xia, sekreterare för Internationella växtskyddskonventionen (IPPC), tillägger:

- Problemet med skadegörare blir allt större, och vi lägger inte ner tillräckligt med resurser för att åtgärda problemet. Vi hoppas att detta nya internationella år för växtskydd medverkar till bättre globalt samarbete för att ta fram principer för växtskydd på alla nivåer och bidra till agendan för hållbar utveckling.

Jord- och skogsbruksministeriet tog initiativet till det internationella året och har varit en drivande kraft i att få det godkänt av internationella organisationer. Initiativet har fått ett överväldigande internationellt stöd av IPPC, av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och av FN:s 73:e generalförsamling.

- Skadegörare och sjukdomar har inga pass och bryr sig inte om några regler för invandring. Alla länder måste samarbeta internationellt för att förebygga spridningen av skadliga organismer. Därför tog Finland initiativet till att utlysa 2020 till det internationella året för växtskydd, berättar jord-och skogsbruksminister Jari Leppä.

Flera tusen evenemang ska ordnas runt om i världen under 2020, bland annat en internationell konferens för växtskydd. Ministeriet ämnar ordna flera evenemang i Finland, och har redan erbjudit sig att stå värd för den internationella konferensen för växtskydd.

Friska växter är grunden för allt liv, ekosystemet och matsäkerheten. Skadegörare och sjukdomar skadar grödor, vilket minskar tillgången på mat och ökar kostnaderna. Växtskydd bidrar till att skydda miljön, skogar och den biologiska mångfalden mot skadegörare, förbereda för effekterna av klimatförändringarna samt bekämpa hunger, undernäring och fattigdom.

Relaterade länkar:

Första videon för det internationella året för växtskydd

Andra videon för det internationella året för växtskydd

Faktablad: Championing an International Year of Plant Health (på engelska)

Ytterligare information

Taina Aaltonen, biträdande avdelningschef, tfn. 0295162439, taina.aaltonen(at)mmm.fi

Ralf Lopian, specialexpert, puh. 0295162329, ralf.lopian(at)mmm.fi

Jari Leppä