Hyppää sisältöön
Media

Juhlavuosi kasveille!

Julkaisuajankohta 21.12.2018 9.21
Tiedote
Tulipoltteen tuhoamia päärynöitä Ahvenanmaalla.

Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous on julistanut vuoden 2020 kansainväliseksi kasvinterveysvuodeksi (International Year of Plant Health IYPH). Teemavuoden odotetaan lisäävän yleisön ja päättäjien tietämystä terveiden kasvien merkityksestä ja kasvien suojelun tärkeydestä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tällä hetkellä vuosittain menetetään lähes 40 prosenttia kasveista kasvintuhoojien takia.  Taloudellisesti tarkasteltuna pelkästään kasvitaudit maksavat maailmantaloudelle noin 220 miljardia dollaria ja vieraslajeihin kuuluvat hyönteiset noin 70 miljardia dollaria.

- Kansainvälinen kasvinterveysvuosi on avainaloite, jolla korostetaan kasvinterveyden merkitystä ruokaturvan parantamisessa, ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden suojelussa ja talouskehityksen edistämisessä, sanoi FAO:n apulaispääsihteeri Maria Helena Semedo päätöksen jälkeen New Yorkissa.

Kansainvälisen kasvinsuojelusopimuksen (IPPC) sihteeri Jingyuan Xia, oli samaa mieltä.

- Vaikka kasvintuhoojien vaikutukset ovat kasvussa, ongelman ratkaisemiseksi ei ole riittävästi resursseja. Toivomme, että tämä uusi kansainvälinen kasvinterveysvuosi käynnistää enemmän maailmanlaajuista yhteistyötä tukemaan kasvinterveyspolitiikkoja kaikilla tasoilla ja näin edistää huomattavasti kestävän kehityksen toimintaohjelmaa, hän lisäsi.

Kasvinterveysvuoden julistaminen perustuu Suomen maa- ja metsätalousministeriön ehdotukseen ja ministeriöllä on ollut ratkaiseva rooli neuvotteluissa asian hyväksymiseksi kansainvälisissä järjestöissä. Ehdotus sai valtavan kannatuksen kansainvälisessä kasvinsuojelujärjestö IPPC:ssä, YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:ssa ja YK:n 73. yleiskokouksessa.

- Tuhoojilla ja taudeilla ei ole passeja eivätkä ne noudata maahanmuuttovaatimuksia, minkä vuoksi näiden eliöiden leviämisen estäminen edellyttää kansainvälisiä ponnisteluja ja yhteistyötä kaikkien maiden välillä. Tästä syystä Suomi ehdotti vuoden 2020 julistamista kansainväliseksi kasvinterveysvuodeksi, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä painottaa.

Yksi vuoden 2020 eri puolilla maailmaa järjestettävistä tuhansista tapahtumista on Kansainvälinen kasvinterveyskonferenssi. Ministeriö aikoo myös järjestää lukuisia tapahtumia Suomessa ja on tarjoutunut isännöimään Kansainvälistä kasviterveyskonferenssia.

Terveet kasvit ovat kaiken elämän, ekosysteemien toiminnan ja ruokaturvan perusta. Kasvintuhoojat ja taudit vahingoittavat viljelykasveja ja vähentävät näin ruuan saatavuutta ja kasvattavat sen kustannuksia. Kestävä kasvinsuojelu suojelee ympäristöä, metsiä ja luonnon monimuotoisuutta kasvintuhoojilta, vastaa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja tukee pyrkimyksiä nälän, aliravitsemuksen ja köyhyyden poistamiseksi.

Linkkejä: 

Seuraa kansainvälistä kasvinterveysvuotta  video1  ja video2

Faktalehti “Championing an International Year of Plant Health”

www.ippc.int/en/

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:

Apulaisosastopäällikkö Taina Aaltonen, puh. 0295162439, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Ralf Lopian, puh. 0295162329, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Jari Leppä