Hoppa till innehåll
Media

Export av havregryn från Finland till Kina inleds

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 20.10.2016 15.03 | Publicerad på svenska 20.10.2016 kl. 16.58
Pressmeddelande

Kinas myndighet för kvalitetskontroll och karantänfrågor AQSIQ, som fastställer villkoren för livsmedelsimport, har godkänt att finländska havregryn exporteras till den kinesiska marknaden. De ändrade importvillkoren tillämpas från och med den 19 oktober 2016 på de havrepartier som avsänds från Finland.

AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine) publicerade den 19 oktober ett webbmeddelande om ändrade importvillkor för havre som importeras från Finland till Kina. Meddelandet riktar sig till tullkontor.

Det uppdaterade exportprotokollet för havre möjliggör även export av havregryn från Finland till Kina. Det nya protokollet innehåller också små ändringar beträffande exporten av havrekorn. Finland har kunnat exportera havrekorn till Kina ända sedan 2011.

– Det är fint att vi också när det gäller sädesslag kan utvidga exporten till förädlade produkter. Den marknad som öppnar sig i Kina utgör en stor möjlighet för Finlands livsmedelsexport, där vårt utmärkta läge i fråga om växt- och djursjukdomar skapar en ypperlig grund, säger kanslichef Jaana Husu-Kallio.

I enlighet med protokollet ska finländska exportörer av havre, och de företag som lagrar havren, ha registrerat sig i det register som AQSIQ förvaltar. Dessutom ska kinesiska importörer före import ansöka om importlicens hos AQSIQ. I Finland är det Livsmedelssäkerhetsverket Evira som svarar för registreringsprocessen. Det uppdaterade exportprotokollet för havre finns vid jord- och skogsbruksministeriet.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
Jukka Virolainen, lantbruksöverinspektör, tfn 0295 162 206
Kimmo Närhinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 257
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, tfn 0400 291 910

Mer information från Livsmedelssäkerhetsverket Evira: 
Sari Haikola, överinspektör, tfn 040 687 6641 (fr.o.m. 21.10.)

EU och internationella frågor Mat och jordbruk