Hoppa till innehåll
Media

Allt fler inhemska arbetstagare måste rekryteras till vårens säsongsjobb

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.4.2020 13.43 | Publicerad på svenska 27.4.2020 kl. 14.08
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har skickat e-post till alla producenter för vilka det på kvotlistan över 1500 personer namngivits arbetstagare från bland annat Ukraina.

De ukrainska säsongsarbetarnas ankomst till Finland för vårarbete inom primärproduktionen avbryts. På beslut av den Ukrainska regeringen kan landets medborgare tillsvidare inte resa ut ur landet. Beslutet innebär att de för de kommande dagarna och veckorna planerade charter-flygen till Finland ställs in.

Det hade funnits beredskap för ytterligare flyg, eftersom arrangemangen för det första charterflyget fungerade utomordentligt och säsongsarbetstagarna kom tryggt fram till lantgårdarna.

Det finns för närvarande inte vetskap om hur de restriktioner som påverkar säsongsarbetarnas resor från Ukrainska och även från andra länder kommer att utvecklas. Det kommer att informeras närmare om frågan när ny information framkommer.

Jord- och skogsbruksministeriet uppmuntrar nu lantgårdarna att ytterligare utreda möjligheter för att anställa inhemsk arbetskraft. De centrala förmedlingskanalerna för inhemsk arbetskraft är TE-centralerna och töitäsuomesta.fi-portalen, som översätts till svenska för närvarande. I det fallet att utländska säsongsarbetstagare anländer till landet ska karantänanvisningar följas noggrant.
 

Tilläggsuppgifter:

Kanslichef Jaana Husu-Kallio, p. 0400 291 910

Överinspektör Veli-Pekka Reskola, p. 0295 16 2193

Landsbygdsöverinspektör Antonia Husberg, p. 0295162033

Landsbygd Mat och jordbruk