Hoppa till innehåll
Media

Intressanta aktualiteter på naturresursförvaltningens utställningsavdelning på lantbruksmässan OKRA

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2018 16.20
Nyhet

Naturresursförvaltningen presenterar sig på lantbruksmässan OKRA (Oripää 4.-7.7.) med en rad aktuella teman. På mässavdelningen får besökare höra om spetsprojektet Återvinning av näringsämnen samt om verksamheten vid Lantmäteriverket och samarbetspartnern Centralförbundet för Fiskerihushållning. Även Livsmedelssäkerhetsverket Evira presenterar sig i montern invid.

Jord- och skogsbruksministeriet och Evira lyfter tillsammans fram afrikansk svinpest som hotar Finland och grishållningen. Risken för svinpesten samt säkerhetsåtgärderna diskuteras två gånger om dagen på scenen i inre hallen F på den gemensamma avdelningen nr 276. Företrädare för Suomen Sikayrittäjät ry, som deltar i diskussionen, kan träffas på Eviras avdelning.

Ministeriets tjänstemän berättar två gånger om dagen om reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (tor-lör kl. 12 och 14).  På öppningsdagen kl. 14 belyses frågan av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä som också kommer att diskutera med jordbrukare. Vidare ska tjänstemännen berätta om de nya utsikterna inom politiken för landsbygdsutveckling.

Evira upplyser om bland annat utsädeskvaliteten samt om identifiering och bekämpning av flyghavre. På Eviras avdelning kan besökarna också diskutera frågor som gäller djurens välbefinnande och identifiering.

Projektet Återvinning av näringsämnen som är ett av regeringens spetsprojekt berättar om effektiv användning av biprodukter, såsom stallgödsel, samt om den tillgängliga finansieringen. Spetsprojektet ger också information om näringskretsloppet på gårdar och kommer med smarta hushållstips för att ta tillvara näringsämnen. På plats finns experter från Naturresursinstitutet och närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten.

Lantmäteriverket presenterar sina olika tjänster av vilka många redan nu finns i elektronisk form, till exempel www.karttapaikka.fi och Asiointipalvelu. Lantbruksmässans särskilda tema är också naturligtvis ägoregleringar som ger kostnadseffektivitet och säkerhet i det moderna lantbruket. Det finns också möjlighet att ta del av Lantmäteriverkets skräddarsydda modeller för terrängkartor.

Centralförbundet för Fiskerihushållning berättar om sina tjänster för vattenområdenas ägare och användare. Ett av diskussionsämnena handlar om hur den nya lagen om fiske har fungerat under de första åren.

Naturresursorganisationernas gemensamma avdelning nr 276 ligger i änden av inre hallen F, nära ingångsdörren. Programmet (på finska).

Ytterligare information:

Pekka Väisänen, kommunikationsexpert, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 02480