Hoppa till innehåll
Media

Smidigare förrättningsförfarande och bättre uppdatering av uppgifter

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.5.2020 15.03
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har sänt på remiss ett lagförslag som gäller ändring av fastighetsbildningslagens bestämmelser om förrättningsförfarande och registrering av förrättningarna i fastighetsregistret. Målet är att göra förrättningsförfarandet smidigare utan att parternas rättsskydd riskeras och att förbättra uppdateringen av uppgifterna i fastighetsregistret.

Enligt förslaget ska en fastighetsförrättning som grundar sig på ett klart och ostridigt avtal i särskilt föreskrivna situationer kunna förrättas genom skriftligt förfarande i stället för mötesbehandling. Förrättningarna ska införas i fastighetsregistret tidigare än i dag vid en tidpunkt som ska meddelas på förhand. Tiden för sökande av ändring i förrättningen börjar löpa från den tidpunkten.  Användningen av elektroniska medier ska också främjas i förrättningens olika faser och det blir möjligt att delta i förrättningsmötet via video.

Syftet med reformerna av förrättningsförfarandet är att effektivisera förrättningarna och förbättra kundservicen. Syftet med reformen av registreringssystemet är att förbättra omfattningen av de förrättningsuppgifter som ingår i fastighetsregistret och förbättra tillgången till information om förrättningarna.

Enligt det förslag som sändes på remiss ska det också göras vissa mindre ändringar och justeringar i lagarna som beror på förändringar i omvärlden och ändringar i annan lagstiftning.

Bilaga: Lagförslag (på finska)

Ytterligare information:

Leo Olkkonen, lagstiftningsråd, tfn 02951 62300, leo.olkkonen(at)mmm.fi