Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kiinteistönmuodostamislain toimitusmenettelyä halutaan joustavoittaa ja tietojen ajantasaisuutta parantaa

Maa- ja metsätalousministeriö
15.5.2020 15.03
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnolle lakiesityksen, jossa ehdotetaan muutettavaksi kiinteistönmuodostamislain toimitusmenettelyä ja toimituksen kiinteistörekisteriin merkitsemistä koskevia säännöksiä. Tavoitteena on toimitusmenettelyn joustavoittaminen asianosaisten oikeusturvaa vaarantamatta ja kiinteistörekisterin sisältämien tietojen ajantasaisuuden parantaminen.

Ehdotuksen mukaan selvään ja riidattomaan sopimukseen perustuva kiinteistötoimitus voitaisiin laissa erikseen säädetyissä tilanteissa suorittaa kirjallisessa menettelyssä kokouskäsittelyn asemesta. Toimitukset merkittäisiin kiinteistörekisteriin nykyistä aikaisemmin ennalta ilmoitettavana ajankohtana, josta alkaisi kulua toimitusta koskeva muutoksenhakuaika. Toimitusmenettelyä uudistettaisiin myös edistämällä sähköisten viestimien käyttöä toimituksen eri vaiheissa ja mahdollistamalla etäosallistuminen toimituskokoukseen videoyhteydellä.

Toimitusmenettelyä koskevien uudistusten tarkoituksena on tehostaa toimitustuotantoa ja parantaa asiakaspalvelua. Rekisteröintimenettelyn uudistamisen tavoitteena on parantaa kiinteistörekisterin sisältämien toimitustietojen kattavuutta ja edistää suoritettuja toimituksia koskevan informaation saatavuutta.

Lausunnolle lähteneessä esityksessä lakeihin ehdotetaan lisäksi tehtäväksi joitakin pienempiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka johtuvat toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista ja muun lainsäädännön muuttumisesta.

Liite: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen, p. 02951 62300, leo.olkkonen(at)mmm.fi