Hoppa till innehåll
Media

Kommissionen godkände förslaget till ändring av nordligt stöd och höjde tillåtet maximalt stöd

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.5.2015 14.11
Pressmeddelande

EU-kommissionen har godkänt Finlands förslag som gäller ändring av systemet med nordligt stöd. Det årliga maximala stödet stiger på ett sätt som Finland och kommissionen tidigare kommit överens om. Ändringen förenhetligar och klargör också de mer tekniska definitionerna av husdjursstöd i förhållande till nordligt stöd och andra stöd.

Det nordliga stödet kompletterar stödsystemen inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik och gäller i synnerhet husdjursskötseln i Mellersta och Norra Finland. I samband med reformen av EU:s jordbrukspolitik har Finland och kommissionen kommit överens om att den maximala stödsumman inom systemet med nordligt stöd kan höjas på grund av ändringar i de andra stödsystemen. Kommissionens beslut innebär att den årliga maximala summan stiger med 24 miljoner euro. De maximala stödnivåerna för nordliga nötkreatursstöd stiger samtidigt. Ändringen ger i fortsättningen flexibilitet särskilt när det gäller att samordna EU-stöd och nationella stöd.

Årets anslag för nordligt stöd uppgår till sammanlagt ca 290 miljoner euro som på grund av de tidigare besluten om statsfinansiella besparingar är klart mindre än den maximisumma som kommissionen har godkänt. Kommissionens beslut innebär att det tillåtna maximala stödet stiger till 382 miljoner euro.

Under kommande år tas beslut om anslag för nationella stöd, och därmed även för det nordliga stödet, i samband med den årliga budgetberedningen. Fördelningen av anslaget för olika objekt behandlas närmare under stödförhandlingarna mellan staten och producentorganisationerna.

Förutom det höjda maximala stödet innebär ändringsförslaget som kommissionen godkänt ändringar i djurenhetskoefficienterna för tackor, getter och finska hästar som tillämpas vid betalning av nordligt stöd. Ändringen harmoniserar och förenklar också definitionerna av djurstöd såväl med tanke på jordbrukarna som på förvaltningen.


Mer information:
konsultativa tjänstemannen Martti Patjas, tfn 0295 162 474
lantbruksekonomist Pekka Pihamaa, tfn 0295 162 289
fornamn.efternamn@mmm.fi