Hyppää sisältöön
Media

Komissio hyväksyi pohjoisen tuen muutosesityksen ja korotti tuen sallittua maksimimäärää

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 13.5.2015 14.11
Tiedote

Euroopan komissio on hyväksynyt pohjoisen tuen järjestelmää koskevan Suomen muutosesityksen. Pohjoisen tuen vuotuinen enimmäismäärä nousee Suomen ja komission aiemmin sopimalla tavalla. Lisäksi muutoksella yhtenäistetään ja selkiytetään kotieläintukia koskevia teknisempiä määrittelyjä pohjoisen tuen ja muiden tukien välillä.

Pohjoisella tuella täydennetään EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmiä, ja se kohdistuu erityisesti kotieläintalouteen Keski- ja Pohjois-Suomessa. EU-maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä Suomi ja komissio ovat sopineet, että muiden tukijärjestelmien muutosten vuoksi pohjoisen tuen maksuvaltuutta voidaan korottaa. Tämä toteutetaan siten, että komission nyt antamalla päätöksellä pohjoisen tuen kokonaismaksuvaltuus eli vuotuinen enimmäismäärä nousee 24 miljoonalla eurolla. Samalla pohjoisten nautatukien maksimitukitasot nousevat. Muutos antaa joustavuutta jatkossa erityisesti EU-tukien ja kansallisten tukien väliseen yhteensovittamiseen.

Tänä vuonna pohjoiseen tukeen tullaan käyttämään yhteensä noin 290 miljoonaa euroa, joka on aiemmin tehtyjen valtiontalouden säästöpäätösten takia selvästi komission hyväksymää maksuvaltuutta pienempi määrä. Nyt tekemällään päätöksellä komissio korotti pohjoisen tuen maksuvaltuuden 382 miljoonaan euroon. Tulevina vuosina kansalliseen tukeen ja sen osana pohjoiseen tukeen käytettävissä oleva määräraha ratkaistaan vuosittain talousarviovalmistelussa. Vuotuisen määrärahan jakoa kansallisen tuen eri tukikohteisiin käsitellään yksityiskohtaisemmin valtion ja tuottajajärjestöjen välisissä tukineuvotteluissa.

Maksuvaltuuden korotuksen lisäksi komission hyväksymä muutosesitys muuttaa pohjoisen tuen maksamiseen käytettäviä uuhien, kuttujen ja suomenhevosten eläinyksikkökertoimia. Muutos omalta osaltaan yhtenäistää ja yksinkertaistaa eläintukien määrittelyjä ja selkiyttää tukikokonaisuutta niin viljelijöiden kuin hallinnonkin näkökulmasta.
 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Martti Patjas, p. 0295 162 474
maatalousekonomisti Pekka Pihamaa, p. 0295 162 289
etunimi.sukunimi@mmm.fi