Hoppa till innehåll
Media

Oväntad ändring i sista minuten i jordbrukets miljöstöd

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.6.2007 10.10
Pressmeddelande -

Europeiska kommissionen meddelade tisdagen den 12 juni 2007 att den inte kan godkän-na specialstödet för effektiviserad användning av stallgödsel som ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Även andra länder har fått slopa åtgärden från sina program på kommissionens uppmaning. Enligt kommissionen följer åtgärden inte principen "Förorenaren ska betala".

Sedan år 1995 har avtalet om effektiviserad användning av stallgödsel ingått i systemet med miljöstöd. På grund av avtalet har det varit möjligt att betala stöd till jordbrukare som har tagit emot stallgödsel från andra gårdar. Avtalet är en populär specialåtgärd bland jordbrukarna, endast avtal om ekologisk odling kommer före. I slutet av i fjol var antalet gällande avtal över 5 100 som omfattar över 90 000 hektar. Våren 2007 ansökte jordbru-kare om sammanlagt 3 000 nya avtal.

För att programmet ska kunna behandlas och godkännas av EU:s landsbygdsutvecklings-kommitté den 20 juni kommer åtgärden nu att slopas från utvecklingsprogrammet för Fast-landsfinland. Om åtgärden inte slopas kan godkännandet dra ut på tiden avsevärt. Detta kan igen utgöra ett hot mot utbetalningen av miljöstöd i år.

Kommissionens beslut inverkar inte på de tidigare avtalens giltighetstid eller utbetalning av stöden (2000 - 2006). Nya avtal kan dock inte godkännas och jordbrukarna kan inte få stöd på grund av dem.

Ministeriet ska utan dröjsmål utreda hur åtgärden "effektiviserad användning av stallgöd-sel" måste ändras för att senare få in den i programmet. Om åtgärden blir antagen ska det ordnas en ny ansökan omedelbart.

Ytterligare information ges vid jord- skogsbruksministeriet av
biträdande avdelningschef Heimo Hanhilahti, tfn 09-160 542 55
sektionschef Tiina Malm, tfn 09-160 542 20
överinspektör Sini Wallenius, tfn 09-160 542 34