Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Komissio vaati yllättäen viime hetken muutoksen maatalouden ympäristötukeen

Maa- ja metsätalousministeriö 12.6.2007 10.10
Tiedote -

Euroopan komissio ilmoitti tiistaina 12.6.2007, ettei se voi hyväksyä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan lannan käytön tehostamista koskevaa erityistukea. Vastaava toimenpide on jouduttu komission vaatimuksesta poistamaan myös muiden maiden ohjelmista. Komission mielestä toimenpide ei noudata "saastuttaja maksaa" -periaatetta.

Lannan käytön tehostamissopimus on kuulunut ympäristötukijärjestelmään vuodesta 1995 lähtien. Sen perusteella on voitu maksaa tukea viljelijälle, joka on ottanut vastaan ja levittänyt pelloille lannoitteeksi toiselta maatilalta peräisin olevaa lantaa. Sopimustyyppi on viljelijöiden keskuudessa toiseksi suosituin ympäristötuen erityistoimenpide luomusopimusten jälkeen. Viime vuoden lopussa sopimuksia oli voimassa yli 5100 kappaletta ja niiden perusteella maksettiin tukea yli 90 000 hehtaarille. Tänä keväänä viljelijät hakivat yhteensä 3 000 uutta sopimusta.

Toimenpide joudutaan nyt poistamaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, jotta ohjelma voidaan käsitellä ja hyväksyä 20.6. EU:n maaseudun kehittämiskomiteassa. Mikäli toimenpidettä ei poistettaisi, ohjelman hyväksyminen viivästyisi merkittävästi. Tämä voisi uhata ympäristötukien maksatuksia tänä vuonna.

Komission nyt tekemä päätös ei vaikuta aiemmin (2000-2006) tehtyjen sopimusten voimassaoloon ja maksamiseen. Tänä keväänä haettuja uusia sopimuksia ei kuitenkaan voida hyväksyä eikä niiden perusteella maksaa tukea viljelijöille.

Ministeriö selvittää kiireellisesti, miten lannan käytön tehostamistoimenpidettä on muutettava, jotta se voitaisiin myöhemmin hyväksyä osaksi ohjelmaa. Mikäli toimenpide saadaan hyväksytyksi, järjestetään siitä välittömästi uusi haku.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
apulaisosastopäällikkö Heimo Hanhilahti, p. (09) 160 54255
jaostopäällikkö Tiina Malm, p. (09) 160 54220
ylitarkastaja Sini Wallenius, p. (09) 160 54234