Hoppa till innehåll
Media

Landsbygdsprogrammet som godkänts av kommissionen ger Finland tillväxtmöjlighet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.12.2014 13.13
Pressmeddelande -

Europeiska kommissionen har godkänt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020. Programmet finansierar förnyelse av lantbruksnäringar samt andra landsbygdsnäringar, miljöskyddet och främjande av välbefinnandet.

Jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo är mycket nöjd att Finlands program godkänts bland de första. – Programmet ger efterlängtade möjligheter till att skapa konkurrenskraft och grön tillväxt i ett svårt ekonomiskt läge, säger Orpo. – En aktiv landsbygd är ett allt viktigare trumfkort i framtiden.

Den offentliga programfinansieringen uppgår till 8,265 miljarder euro. En viss del av denna summa är nationell finansiering och en viss del kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Merparten av programfinansieringen betalas ut till lantbruksföretagare som kompensation för odling i nordliga naturförhållanden samt för miljöarbete. Miljöersättningar ger breda möjligheter att arbeta för miljöfrågor såväl på gårdar som på andra håll. I programmet ingår rådgivning och utbildning som förbättrar kunnandet bl.a. i energieffektivitet, miljöfrågor och djurens välbefinnande. Gårdar kan också få stöd för investeringar som ökar konkurrenskraft och miljövänlighet.

Små och medelstora landsbygdsföretag är viktiga sysselsättare som genom programmet kan få hjälp med att etablera, diversifiera och utvidga affärsverksamheten. Företag får stöd bl.a. för produktutveckling, marknadsföring, försök, internationalisering och samarbete. Programmet har målet att skapa förutsättningar för bioekonomi där det är av vikt att man kan dra nytta av forskningsresultaten och kunnandet.

Landsbygdsinvånare kan använda programmet för att utveckla områdets trivsel, tillgänglighet eller tjänster. Programmet stödjer ny teknologi och handlingssätt som bidrar till att utveckla tjänsterna och kunnandet. Bättre bredband ökar företagarnas möjligheter samt landsbygdens attraktion som boendeort.

Arbetet med att ta fram programmet har pågått vid jord- och skogsbruksministeriets i flera års tid. Statsrådet godkände programmet i april. Förhandlingarna med kommissionen under sommaren och hösten ledde inte heller till några betydande ändringar i programmet. De största ändringarna gällde miljöersättningar.

Finlands program godkändes alltså bland de första programmen, vilket innebär att stödsystemen börjar gälla redan vid ingången av år 2015. Landsbygdsverket informerar närmare när de olika stöden får sökas. Mer information om landsbygdsprogrammet ger närings-, trafik- och miljöcentralerna och de lokala Leadergrupperna som beviljar finansiering enligt sina egna prioriteringar.

Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Tiina Malm, tfn 0295 162428 och konsultativa tjänstemannen
Sirpa Karjalainen, tfn 0295 162103, förnamn.efternamn@mmm.fi

Programdokumentet:

Petteri Orpo