Hyppää sisältöön
Media

Komission hyväksymä maaseutuohjelma tuo Suomelle kasvun eväitä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 12.12.2014 13.13
Tiedote -

Euroopan komissio hyväksyi 12.12. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman vuosille 2014–2020. Maaseutuohjelma rahoittaa maatalouden ja muiden maaseudun elinkeinojen uudistumista, ympäristönsuojelua sekä hyvinvoinnin edistämistä maaseudulla.

Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo on hyvin tyytyväinen, että hyväksyntä Suomen ohjelmalle saatiin ensimmäisten EU-maiden joukossa. – Maaseutuohjelma tuo kaivattuja mahdollisuuksia kilpailukyvyn ja vihreän kasvun rakentamiseen vaikeassa taloustilanteessa, Orpo kiittelee. – Aktiivinen maaseutu on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi Suomen valtti.

Ohjelman kautta tuleva julkinen rahoitus on 8,265 miljardia euroa, josta osa on kansallista ja osa EU:n maaseuturahastosta.

Suurin osa ohjelman rahoituksesta maksetaan maatalousyrittäjille korvauksina viljelystä Suomen pohjoisissa luonnonoloissa sekä maatalouden ympäristötyöstä. Ympäristökorvaukset tuovat laajat mahdollisuudet edistää ympäristöasioita niin maatiloilla kuin laajemmin. Ohjelma sisältää neuvontaa ja koulutusta, jotka lisäävät muun muassa energiatehokkuuden, ympäristöasioiden ja eläinten hyvinvoinnin osaamista. Maatilat voivat saada tukia myös erilaisten kilpailukykyä ja ympäristöystävällisyyttä lisäävien investointien tekoon.

Maaseudun pienet ja keskisuuret yritykset ovat merkittäviä työllistäjiä, joille maaseutuohjelma on apu liiketoiminnan aloittamiseen, monipuolistamiseen ja kasvattamiseen. Yritykset voivat saada tukea investointeihin, yrityksen perustamiseen ja kokeiluihin. Ohjelman eri toimenpiteet edistävät muun muassa yritysten yhteistyötä ja kansainvälistymistä. Ohjelman tavoitteena on tukea innovaatioihin perustuvaa kasvua ja luoda käytännön edellytyksiä biotaloudelle, missä tutkimustiedon ja olemassa olevan osaamisen hyödyntäminen on tärkeää.

Maaseudun asukkaat voivat hyödyntää ohjelmaa kehittääkseen alueensa viihtyisyyttä, saavutettavuutta tai palveluja. Ohjelma tukee uutta teknologiaa ja toimintatapoja, joilla palveluja ja osaamista voidaan kehittää. Maaseudun laajakaistayhteyksien parantuminen lisää mahdollisuuksia yrittäjille ja kasvattaa maaseudun vetovoimaa asuinpaikkana.

Ohjelmaa on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä jo usean vuoden ajan. Valtioneuvoston huhtikuussa hyväksymään esitykseen ei tullut merkittäviä muutoksia kesän ja syksyn aikana komission kanssa käydyissä neuvotteluissa. Suurimmat komission muutokset koskivat ympäristökorvauksia.

Suomen maaseutuohjelman hyväksyntä ensimmäisten ohjelmien joukossa mahdollistaa tukijärjestelmien käyttöön saamisen jo vuoden 2015 alusta. Maaseutuvirasto tiedottaa tarkemmin, koska eri tukimuodot ovat haettavissa. Maaseutuohjelman hyödyntämisessä neuvovat ELY-keskukset ja paikalliset Leader-ryhmät, jotka myöntävät rahoitusta omien kehittämispainotustensa mukaisesti.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriössä:
neuvotteleva virkamies Tiina Malm, p. 0295 162428 ja neuvotteleva virkamies
Sirpa Karjalainen, p. 0295 162103, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Ohjelma-asiakirja:

Petteri Orpo