Hoppa till innehåll
Media

Korkeaoja: Den inhemska sockerproduktionen fortsätter

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 24.11.2005 15.50
Pressmeddelande -

På torsdagen fattade EU: s jordbruksråd ett beslut om reformen av unionens sockerpolitik. Enligt beslutet kommer referenspriset för socker att sänkas med 36 %. En ersättning kommer att utgå till jordbrukarna som motsvarar 64 % av prissänkningen. Avsikten med beslutet är att balansera sockermarknaden inom EU.

Finland beviljades rätt att utbetala sockerbetsproducenter ett nationellt stöd. Därutöver kan Finland flytta över 25 % av förädlingskapaciteten mellan de två sockerfabrikerna. Även den kompensation som Finland kommer att få av EU, höjdes. Dessa beslut gör det möjligt att den ena av de två sockerfabrikerna kan fotsätta verksamheten.

"Detta var ett bra resultat. Beslutet innebär att den ena av de två sockerfabrikerna i Finland kan fortsätta produktionen med full kapacitet", konstaterade jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja efter de svåra förhandlingarna.

Finland fick rätt att utbetala sockerbetsproducenter ett stöd på högst 350 euro/hektar. Enligt Korkeaoja säkrar detta en fortsatt lönsam produktion. "Sockerbetsodlarna i Finland kan nu tro på framtiden."

"Uppgörelsen var viktig också därför att nu är det möjligt att genomföra den princip som Europarådet har förutsatt, dvs. säkerställa fördelarna för producenter i de mindre gynnade områdena i samband med reformen. På lång sikt kommer detta också att trygga balansen på unionens gemensamma sockermarknad", konstaterade Korkeaoja.Ytterligare information:

statssekreterare Pekka Pesonen, tfn 0400 664 840

jordbruksrådet Matti Hannula, tfn 09-160 527 30, 040 760 5954

Juha Korkeaoja