Hyppää sisältöön
Media

Korkeaoja: Kotimaisen sokerintuotannon jatkuminen turvattu

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 24.11.2005 15.50
Tiedote -

EU:n maatalousneuvosto päätti torstaina Brysselissä unionin sokeripolitiikan uudistuksesta. Sen mukaan sokerin viitehinta laskee unionissa 36 prosenttia. Hinnanalennuksesta korvataan tuottajille 64 prosenttia. Ratkaisulla on tarkoitus tasapainottaa sokerimarkkinoita EU:ssa.

Suomi sai oikeuden maksaa sokerijuurikkaan tuottajille kansallista tukea. Lisäksi Suomi sai oikeuden siirtää 25 prosenttia jalostuskapasiteetista nykyisten kahden jalostuslaitoksen välillä. Myös EU:lta tulevaa kompensaatio-osuutta korotettiin Suomen osalta. Nämä päätökset yhdessä luovat edellytykset yhden jalostuslaitoksen toiminnan jatkumiselle. Lopulliset päätökset jalostustoiminnan jatkon yksityiskohdista jäävät teollisuudelle sekä valtion, viljejöiden ja teollisuuden välisiin neuvotteluihin.

"Tämä ratkaisu oli erittäin vaikeissa neuvotteluissa saavutettuna hyvä lopputulos. Suomi saa jatkaa sokerijuurikkaan tuotantoa mittakaavassa, joka mahdollistaa yhden sokeritehtaan toiminnan jatkumisen täydellä kapasiteeteetilla", totesi maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja ratkaisun jälkeen.

Suomi sai oikeuden maksaa sokerijuurikkaan tuottajille enintään 350 euroa hehtaarikohtaista sokerijuurikkaan tuotantoon sidottua tukea. Tämä turvaa Korkeaojan mukaan tuotannon kannattavan jatkamisen. "Suomalainen juurikkaanviljelijä voi nyt tehdyn ratkaisun jälkeen katsoa luottavaisesti tuotannon jatkumiseen. Nyt tehty ratkaisu on tarkoitettu pitkäaikaiseksi."

"Ratkaisu oli tärkeä senkin vuoksi, että sillä toteutetaan Eurooppa-neuvoston edellyttämää periaatetta, jonka mukaan uudistusten yhteydessä EU:n epäsuotuisten alueiden tuottajien edut turvataan. Ratkaisu osoitti, että unionin päätöksissä voidaan ottaa huomioon Suomen kaltaisen pienen jäsenmaan erityisolosuhteet", Korkeaoja sanoi.

"Ratkaisulla voidaan myös turvata yhteisön sokerimarkkinoiden tasapaino pitkällä tähtäimellä", Korkeaoja totesi.

Suomen kannalta keskeinen päätöksen sisältö on selitetty oheisessa liitteessä.

Lisätietoja:

Valtiosihteeri Pekka Pesonen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0400 664 840

Maatalousneuvos Matti Hannula, maa- ja metsätalousministeriö, p. (09) 160 52730,

040 7605954LIITE

MAATALOUSNEUVOSTON PÄÄTÖS SOKERISEKTORIN UUDISTAMISESTA (24.11.2005) - Ratkaisun pääasiallinen sisältö Suomen kannalta

Maatalousneuvosto pääsi 24.11 määräenemmistöratkaisuun sokerisektorin uudistamisesta. Päätöksen keskeiset elementit Suomen kannalta ovat seuraavat:

Hinnanalennus ja kompensaatio

- Sokerin hintaa alennetaan 36 % neljän vuoden siirtymäkauden aikana.

- Hinnanalennuksesta kompensoidaan viljelijöille 64 % tuotantoon sitomattomalla tuella, joka maksetaan Suomessa vuonna 2006 käyttöön otettavan yleisen tilatukijärjestelmän kautta.

- Suomessa, Irlannissa, Portugalissa, Espanjassa ja UK:ssa korvataan neljän vuoden aikana myös 60 % vanhasta ns. alueellistamislisästä, jolloin hinnanalennuksen kompensaatio on koko yhteisössä saman tasoinen.

- Suomi sai oikeuden maksaa jäljelle jäävän tuotantolaitoksen raaka-aineen saannin turvaamiseksi yleisen EU-kompensaation lisäksi kansallista tukea enintään 350 €/ha juurikkaan viljelijöille.

Kiintiöiden siirto

- Ratkaisu mahdollistaa kiintiöiden siirron saman yrityksen eri tehtaiden välillä. Tällä voidaan parantaa jäljelle jäävän jalostuskapasiteetin käyttöastetta.

Ruokosokerin tuonti

- Ruokosokerin tuonnin kansalliset tuontikiintiöt säilytetään vuoden 2009 loppuun saakka. Suomen tuontikiintiö säilyy nykytasolla. Lisäksi voidaan käyttää 5 miljoonaa euroa Kantvikissa sijaitsevan puhdistamon sopeuttamiseksi tuleviin muutoksiin.

Rakenneuudistusrahasto

- EU:iin jäljelle jäävältä sokeriteollisuudelta kerätään erityinen rakenneuudistusmaksu. Näin kertyvillä varoilla voidaan maksaa tukea paitsi tehtaiden sulkemiselle tai muuttamiselle toisiin käyttötarkoituksiin, mutta myös tuotannosta luopuville sokerijuurikkaan viljelijöille ja koneurakoitsijoille.

- Kertaluontoisen rakenneuudistustuen määrä riippuu tehtaan lopettamisajankohdasta ja poistuvan kapasiteetin määrästä. Tuki on kahtena ensimmäisenä vuonna 730 €/tn, kolmantena 625 €/tn ja neljäntenä vuonna 520 €/tn. Lopullinen päätös sokerinjalostuksen jatkamisen laajuudesta jää teollisuudelle.

- Mikäli nykyinen juurikassokeritehdas muutetaan tuottamaan muita sokerin markkinajärjestelyyn kuuluvia tuotteita, kuten esimerkiksi isoglukoosia tai inuliinisiirappia, rakenneuudistustuki on 35 % normaalista tuesta. Jos tehdas muunnetaan muihin käyttötarkoituksiin, kuten esim. bioetanolin tuotantoon, rakenneuudistustukea maksetaan 75 % normaalista tasosta. Täyden tuen saa tuotannon peruuttamattomasta lopettamisesta.

- Tehtaan lopettaessa tuotantonsa voidaan tämän lisäksi maksaa alueellisen kehityksen turvaamiseksi monipuolistamistukea, jonka määrä on 15% rakenneuudistustuesta. Monipuolistamistuen käytöstä päättää jäsenvaltio ja se voidaan käyttää maaseudun kehittämisasetuksen mukaisiin tukiin, erityisesti investointitukiin, uusien työpaikkojen luomiseen sekä maaseudun elinvoimaisuuden edistämiseen.

Muut asiat

- Päätökseen liittyy myös erityisiä määräaikaisia tukijärjestelyjä maille, joiden sokerintuotannosta häviää yli puolet. Lisäksi vahvistettiin järjestelmiä, joilla siirtymäkauden aikana varmistetaan markkinoiden hallinta, mukaan lukien vienti- ja tuontijärjestelyt. Komission mukaan ratkaisu on rahoituksellisesti budjettineutraali sokerisektorin nykykustannuksiin nähden.

Juha Korkeaoja