Hoppa till innehåll
Media

Lagen om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information stadfäst

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.1.2018 12.33
Pressmeddelande

Republikens president stadfäste i dag den 12 januari en lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information. Efter att lagen har trätt i kraft, det vill säga den 1 mars 2018, kan offentlig miljöinformation lämnas ut ur systemet för skoglig information enligt ett nytt system.

Som offentlig miljöinformation betraktas bland annat informationen om skogstillgångar och de uppgifter som gäller anmälningar om användning av skog samt ansökningar och anmälningar enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk. Offentlig miljöinformation lämnas ut på Finlands skogscentrals webbplats MinSkog.fi som kompletteras med en ny tjänst Avoin tieto (öppna data). Tjänsten kräver ingen registrering. Ändringen gäller inte namn- eller adressuppgifter, övriga kontaktuppgifter eller personbeteckningar.  Att lämna ut dessa uppgifter begränsas också i fortsättningen av bestämmelserna om skydd för personuppgifter.

En effektivare användning av informationen om skogstillgångar tillsammans med övriga skogspolitiska medel bidrar till målen att öka avverkningarna och aktivera skogsvården samt att öka användningen av förnybar energi i enlighet med Finlands nationella skogs-, energi- och klimatstrategier. Samtidigt blir möjligheterna att värna om skogarnas biologiska mångfald bättre än tidigare.

Bättre tillgång för allmänheten till datalager skapar förutsättningar för ny företagsverksamhet och nya tjänster och hjälper att utveckla skogsdatainfrastrukturen bland annat till stöd för en fungerande virkeshandel.

Mer information:
Juha S. Niemelä, avdelningschef, tfn 0295 16 2009, juha.niemela(at)mmm.fi
Marja Kokkonen, forstråd, tfn 0295 16 2444, marja.kokkonen(at)mmm.fi