Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta vahvistettu

Maa- ja metsätalousministeriö
12.1.2018 12.33
Tiedote

Tasavallan presidentti on tänään 12.1.2018 vahvistanut lain Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta. Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmän julkisia ympäristötietoja voidaan lain voimaantulosta eli 1.3.2018 lukien luovuttaa ilman nykyisiä tietojenluovutusmenettelyjä.

Julkisia ympäristötietoja ovat muun muassa metsävaratiedot sekä metsänkäyttöilmoituksia ja kestävän metsätalouden rahoituslain hakemuksia ja ilmoituksia koskevat tiedot. Julkiset ympäristötiedot luovutetaan Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi -palvelun kautta. Palveluun tulee uusi Avoin metsätieto -osio, joka ei vaadi kirjautumista. Muutos ei koske nimi, osoite tai muuta yhteystietoja eikä henkilötunnuksia. Kyseisten tietojen luovutusta koskevat jatkossakin henkilötietojen suojaa koskevat rajoitteet.

Metsävaratietojen käytön tehostaminen yhdessä muiden metsäpoliittisten keinojen kanssa tukee Suomen kansallisen metsästrategian tavoitteita lisätä hakkuita ja aktivoida metsänhoitoa sekä energia- ja ilmastostrategian tavoitetta lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Samalla se antaa entistä paremmat mahdollisuudet huolehtia metsien monimuotoisuudesta.

Tietovarantojen julkisen saatavuuden parantaminen luo edellytyksiä uuden liiketoiminnan ja palveluiden syntymiselle ja auttaa kehittämään metsätietoinfrastruktuuria muun muassa sujuvan puukaupan tueksi.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
osastopäällikkö Juha S. Niemelä, p. 0295 162 009, juha.niemela(at)mmm.fi
metsäneuvos Marja Kokkonen, p. 0295 162 444, marja.kokkonen(at)mmm.fi