Hoppa till innehåll
Media

Övervakningen av TSE-sjuka och maedi-visna hos får och getter blir frivillig

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.11.2013 7.45
Pressmeddelande -

Hälsoövervakningen med tanke på TSE-sjuka hos får och getter, maedi-visna hos får och CAE hos getter, som hittills varit obligatorisk, blir frivillig vid årsskiftet. Regeringen godkände i dag statsrådets förordning om hälsoövervakning av djur enligt den nya lagen om djursjukdomar. Den djurhälsostatus gårdarna kan uppnå genom den nuvarande obligatoriska övervakningen förutsätter att aktörerna förbinder sig till övervakningen, och alla djurhållare upplever inte att de haft nytta av det obligatoriska programmet. Detta har försämrat övervakningens resultat. När en aktör förbinder sig till den frivilliga hälsoövervakning som träder i kraft vid årsskiftet blir aktörens djurhållningsställe hälsoklassificerat enligt ett system med tre hälsokategorier. Gården har nytta av att höra till den högsta hälsokategorin, som anger att djurhållningsplatsen är fri från djursjukdomar, till exempel vid försäljning av djur. Hälsoklassificering i fråga om TSE-sjukdomar hos får och getter är obligatorisk vid export av levande får och getter och könsceller av dem till andra medlemsstater i EU. Tidigare utförd hälsoövervakning beaktas i den nya klassificeringen enligt övergångsbestämmelserna i den nya förordningen. I den nya förordningen ingår också bestämmelser om de djurarter vilkas artificiella reproduktion den nya djurskyddslagens krav på godkännande gäller. Till skillnad från nuvarande praxis kommer kravet på godkännande att gälla sådana hingststationer och spermalager som levererar hingstsperma endast för handel i hemlandet. Enligt förordningens övergångsbestämmelser ska godkännande för dessa sökas före slutet av år 2014.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativ tjänsteman Kajsa Hakulin, tfn 02951 62361
veterinäröverinspektör Seppo Kuosmanen, tfn 02951 62278
förnamn.tillnamn@mmm.fi