Hyppää sisältöön
Media

Lampaiden ja vuohien TSE-tautien ja maedi visnan valvonta vapaaehtoiseksi

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 27.11.2013 7.45
Tiedote -

Lampaissa ja vuohissa esiintyvien TSE-tautien sekä lampaiden maedi visnan ja vuohien CAE-taudin vastustamiseksi tähän asti pakollisena tehty eläinten terveysvalvonta muuttuu vapaaehtoiseksi vuoden vaihteessa. Hallitus hyväksyi tänään uuteen eläintautilakiin perustuvan asetuksen eläinten terveysvalvonnasta.

Nykymuotoisen pakollisen valvonnan kautta saatava eläinten terveysstatus edellyttää toimijoilta sitoutumista, eivätkä kaikki eläintenpitäjät ei ole kokeneet pakollista terveysvalvontaohjelmaa hyödylliseksi. Tämä on heikentänyt valvonnan tuloksia.

Vuoden vaihteessa voimaan tulevaan vapaaehtoiseen terveysvalvontaan sitoutuessaan toimija saa pitopaikkansa luokitelluksi kolmiportaisen terveysluokituksen mukaisesti. Tautivapaata asemaa kuvaava ylin terveysluokka on hyödyksi esimerkiksi eläimiä myytäessä. Lampaiden ja vuohien TSE-tautien terveysluokitus on pakollinen vietäessä eläviä lampaita tai vuohia taikka niiden sukusoluja toisiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin. Aiemmin toteutettu terveysvalvonta otetaan uudessa luokittelussa huomioon asetuksen siirtymäsäännösten mukaisesti.

Uudella asetuksella säädetään myös eläinlajeista, joiden keinollista lisäämistä eläintautilaissa säädetyt hyväksymisvaatimukset koskevat. Hyväksymisvaatimusten piiriin tulevat nykyisestä poiketen sellaiset oriasemat ja spermavarastot, joilta oriin spermaa toimitetaan ainoastaan kotimaankauppaan. Asetuksen siirtymäsäännöksen mukaan näille on haettava hyväksymistä vuoden 2014 loppuun mennessä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, p. 02951 62361
eläinlääkintöylitarkastaja Seppo Kuosmanen p. 02951 62278
etunimi.sukunimi@mmm.fi