Hoppa till innehåll
Media

Landsbygdsföretag och företag inom primär jordbruksproduktion föreslås få ytterligare stöd

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 3.9.2020 14.40
Pressmeddelande

Landsbygdsföretag och företag inom primär jordbruksproduktion föreslås få 30 miljoner euro. Detta i syfte att säkra verksamhetsförutsättningarna eftersom coronakrisen direkt har minskat efterfrågan på produkter eller tjänster eller rentav stoppat affärsverksamheten. 

På detta sätt förbereder man sig i enlighet med riksdagens uttalande (RSv 93/2020 rd) på att hjälpa dessa företagare när krisen drar ut på tiden. Samtidigt tryggar man likabehandling av olika företag i detta helt exceptionella krisläge. Som landsbygdsföretag och företag inom primär jordbruksproduktion räknas bland annat mikroföretag med 1 – 9 personer som förädlar jordbruksprodukter och gårdsbruksenheter som i samband med jordbruket driver annan företagsverksamhet under samma FO-nummer samt specialiserade gårdsbruksenheter som driver primärproduktion. 

Tilläggsbudgeten gör det också möjligt att betala ut statsunderstöd för hästhushållning och hästsport utöver Veikkaus Ab:s intäktsföring även med något annat anslag som avsätts för denna verksamhet och vars belopp bestäms senare.

Ytterligare information:

  • Satu Haapaniemi, jord- och skogsbruksministerns specialmedarbetare, tfn 050 400 5193 
  • Jukka Nummikoski, ekonomidirektör, tfn 0295 16 2022
  • e-post: fornamn.efternamn@mmm.fi
     
Administration Budget