Hoppa till innehåll
Media

Landsomfattande samordning av bioenergiprojekt

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.5.2008 12.43
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet söker projekt för samordning av bioenergiprojekt. Syftet med samordningsprojektet är att säkra en effektiv administration av offentligt finansierade bioenergiprojekt.

Samordningsprojektet rör bioenergiprojekten inom programmet för utveckling av landsbygden och övriga nationellt finansierade bioenergiprojekt. Syftet med den landsomfattande samordningen är att hindra överlappning och öka samarbetet och synergin mellan olika projekt och regioner.

Målet med samordningsprojektet är att bidra till att uppnå de bioenergimål som avser hela landet och dels är nationella, dels har ställts upp av EU. I anslutning till projektet ska föras ett register över pågående och planerade bioenergiprojekt som finansieras via landsbygdsutvecklingsprogrammet eller andra nationella finansieringskällor. Med hjälp av projektet samlar man in, analyserar och förmedlar information om och erfarenheter av olika former för produktion och användning av bioenergi till aktörerna på bioenergiområdet i Finland. Genom projektet får dessa aktörer också information om bl.a. den gällande lagstiftningen och dess ändringar samt om erfarenheter från färdiga projekt.

Tiden för inlämnande av anbud går ut 7.7.2008. Ytterligare information finns på ministeriets webbsida http://www.mmm.fi/sv/index/ministeriet/anbudsforfragor.html

Frågor som gäller anbudet eller projektet kan skickas till Hanna Mattila (hanna.mattila@mmm.fi) senast 30.6.2008.

Ytterligare upplysningar från jord- och skogsbruksministeriet
överinspektör Hanna Mattila, tfn 09-160 523 92
konsultativa tjänstemannen Birgitta Vainio-Mattila, tfn 09-160 529 11