Hyppää sisältöön
Media

Bioenergiahankkeille etsitään valtakunnallista koordinointia

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 27.5.2008 12.43
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut haun valtakunnallisesta bioenergian koordinaatiohankkeesta. Hankkeella halutaan varmistaa, että julkisesti rahoitettavia bioenergiahankkeita hallinnoidaan tehokkaasti.

Koordinaatiohanke käsittää maaseudun kehittämisohjelman bioenergiaa koskevat hankkeet sekä muut kansallisesti rahoitettavat bioenergiahankkeet. Valtakunnallisen koordinoinnin tavoitteena on estää toimintojen päällekkäisyyttä ja lisätä eri hankkeiden ja eri alueiden välistä yhteistyötä ja synergiaa.

Hankkeen tehtävänä on edesauttaa koko maata koskevien kansallisten ja EU:n bioenergiatavoitteiden saavuttamista. Hanke ylläpitää rekisteriä käynnissä ja suunnitteilla olevista maaseudun kehittämisohjelman kautta rahoitettavista sekä muista kansallisista rahoituslähteistä rahoitettavista bioenergiahankkeista. Lisäksi hankkeessa kootaan, analysoidaan ja välitetään saatavilla olevaa tietoa ja kokemuksia bioenergian eri tuotanto- ja käyttömuodoista Suomessa oleville bioenergia-alan toimijoille. Hanke myös välittää toimijoille tietoa voimassa olevasta lainsäädännöstä ja sen muutoksista sekä jo toteutuneiden hankkeiden kokemuksista.

Haku päättyy 7.7.2008. Lisätietoa hausta löytyy maa- ja metsätalousministeriön internetsivuilta www.mmm.fi/tarjouspyynnot . Kysymyksiä hausta ja hankkeesta voi lähettää ylitarkastaja Hanna Mattilalle (hanna.mattila@mmm.fi) viimeistään 30.6.2008.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Ylitarkastaja Hanna Mattila, puh. (09) 160 52392
Neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila, puh. (09) 160 52911