Hoppa till innehåll
Media

Lantmäteriverkets kartor och flygbilder blir avgiftsfria

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2011 15.39
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet gav 21.12.2011 en ny förordning om Lantmäteriverkets avgifter år 2012. Enligt förordningen ska användningen av fixpunkts- och flygbildsmaterial, laserskannat material och terrängkartor vara gratis i fortsättningen. Det förväntas att detta ökar avsevärt användningen av kartmaterialet. Förordningen träder i kraft 1.5.2012. Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen, som tog beslut i frågan, påminner att riktlinjen är av stor betydelse och ligger i linje med regeringsprogrammet.

- På lång sikt är den samhälleliga nyttan som beslutet medför större än de inkomster staten går miste om. Finland producerar effektivt arkiv- och datamaterial, och det som är viktigt för den ekonomiska framgången är att hur vi kan utnyttja offentliga datamaterial.

Att få ta del av offentliga datamaterial måste utvecklas vidare. Hela EU borde använda digital information på ett effektivare sätt, säger minister Koskinen

- Bättre tillgång till offentliga datamaterial ger enligt EU-kommissionen en 140 miljarder euro stor ekonomisk nytta årligen. Förordningen ger en möjlighet att uppnå denna nytta. Öppen information är nyckeln till tillväxt, poängterar Koskinen.

Den viktigaste databasen som öppnas för fri användning är terrängdatabasen samt flygbilder och digitala höjdmodeller. Terrängdatabasen innehåller uppgifter om terrängen över hela Finland, dvs. bland annat om trafikleder, byggnader, administrativa gränser, namn, vattendrag och höjdförhållanden. Databasen används som underlag för kartor. Den fria tillgången gäller också allt det kartmaterial som bygger på terrängdatabasen.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
lantmäterirådet Raimo Vajavaara, tfn 09 160 52170
lagstiftningsrådet Leo Olkkonen, tfn 09 160 53460