Hoppa till innehåll
Media

Lättnad i kraven för icke-produktiva arealer år 2024

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.3.2024 12.30
Pressmeddelande

Genom lättnaden strävar EU efter att trygga livsmedelsproduktionen och stärka lönsamheten för jordbruket.

EU-kommissionen har beslutat om en lättnad i kraven för icke-produktiva arealer för 2024. Orsaken till detta är den dåliga lönsamheten i hela Europa och de förändringar på marknaden som Rysslands anfallskrig mot Ukraina har orsakat. Syftet med lättnaden är att trygga livsmedelsproduktionen och stärka lönsamheten för jordbruket.

Lättnaden gäller minimistorleken på icke-produktiva arealer i villkorlighetens krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden (GAEC 8). Kravet är att minst fyra procent av åkerarealen på gårdsbruksenheter i Nyland, Egentliga Finland och på Åland ska vara icke-produktiv, det vill säga ligga i träda.

Finland kan genom beslut av statsrådet införa det undantag som kommissionen har beviljat och som förutom trädor och skyddade landskapselement möjliggör odling av kvävebindande växter och/eller mellangrödor på icke-produktiva arealer enligt GAEC 8. Växtskyddsmedel får inte användas på dessa arealer. På icke-produktiva trädor får inte heller gödselmedel användas. Skyddade landskapselement ska bevaras.
Lättnaden i kraven i GAEC 8 gäller endast år 2024. Närmare information om statsrådets beslut kommer att ges i april.

Livsmedelsverket meddelar separat om  anvisningarna för 2024 års stödansökan för icke-produktiva arealer.

Ytterligare information:

Riikka Knaapi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 001
Pirjo Kuusela, specialsakkunnig, tfn 0295 162 138

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@gov.fi
 

Mat och jordbruk