Hyppää sisältöön
Media

Helpotuksia tuottamattomien alojen vaatimukseen vuodelle 2024

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 8.3.2024 12.30
Tiedote

Helpotuksen avulla EU pyrkii turvaamaan ruoantuotantoa ja vahvistamaan maatalouden kannattavuutta.

EU:n komissio on antanut helpotuksen tuottamattomien alojen velvoitteeseen vuodelle 2024. Syynä tähän on maatalouden heikko kannattavuustilanne läpi koko Euroopan sekä Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan aiheutuneet muutokset markkinoilla. Helpotuksen avulla pyritään turvaamaan ruoantuotantoa ja vahvistamaan maatalouden kannattavuutta.

Helpotus koskee ehdollisuuden hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten tuottamattomien alojen vähimmäismäärää (GAEC 8). Vaatimus edellyttää, että Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla tilan peltopinta-alasta vähintään 4 prosenttia on oltava tuottamattomana alana eli kesantona.

Suomi voi ottaa käyttöön valtioneuvoston päätöksellä komission antaman poikkeuksen, joka mahdollistaa kesantojen ja suojeltujen maisemapiirteiden lisäksi typpeä sitovien kasvien ja/tai välikasvien viljelyn GAEC 8 –tuottamattomalla alalla. Näillä aloilla ei saa käyttää kasvinsuojeluaineita. Tuottamattoman alan kesannoilla ei saa myöskään käyttää lannoitteita. Suojellut maisemapiirteet tulee säilyttää.
Poikkeus GAEC 8 -vaatimukseen on voimassa ainoastaan vuonna 2024. Valtioneuvoston päätöksestä tiedotetaan erikseen huhtikuun aikana.

Ruokavirasto ohjeistaa erikseen tuottamattomien alojen ilmoittamisesta tukihakemukselle vuonna 2024. 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

Neuvotteleva virkamies Riikka Knaapi, p. 0295 162001
Erityisasiantuntija Pirjo Kuusela, p. 0295 162138

Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi
 

Ruoka ja maatalous