Hoppa till innehåll
Media

Ministern träffar yrkespersoner och studerande inom branschen runt om i Finland.
Minister Leppä ska ge sig ut på turné med fokus på klimatfrågor inom naturresurssektorn

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 3.1.2020 13.05 | Publicerad på svenska 3.1.2020 kl. 16.03
Pressmeddelande
Jari Leppä
Minister Leppä på turné 2019

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä kommer att resa runt om i Finland under 2020 med klimat och naturresursekonomi som tema. Enligt Leppä är avsikten att söka ”lösningar av mänsklig storlek” på klimatförändringen samt att ta del av färdiga och pågående klimatförändringsförebyggande innovationer såväl i företag som vid forskningsinstitut.

Turnén börjar i Nyslott den 20 januari och slutar i Landsbygdsparlamentet i Kurikka den 2 oktober. Under tiden besöker minister Jari Leppä flera orter runt om i landet och bekantar sig med olika lösningar för hållbar utveckling samt diskuterar dem med producenter inom naturresurssektorn. Vidare träffar han studerande på andra stadiet i gymnasier och skolor och hör deras åsikter om hur klimatkrisen ska lösas.

- Jord- och skogsbruket har en viktig roll när det gäller att bekämpa klimatförändringen. Branschen handlar redan nu i enlighet med principerna för hållbar utveckling, men man måste utveckla nya lösningar till exempel när det rör riskhanteringen, markens goda bördighet, kolbindningsförmågan och hanteringen av vattenhushållningen. Det är klart att en ökad efterfrågan på hållbart producerad mat är en stor möjlighet för Finland, säger minister Leppä.

Leppä vill höra unga

- Unga människor på olika håll i världen har starkt tagit ställning till klimatförändringen och varit oroade över sin framtid. Därför vill jag träffa och diskutera med de unga och lyssna på vilka förslag de har för att lösa frågan.

I enlighet med regeringsprogrammet ska en hållbar användning av naturresurser och bioekonomi främjas. Prioriteringarna i fråga om naturens biologiska mångfald och klimatet syns i budgetanslagen för naturresurssektorerna 2020. De skapar en grund för en konkurrenskraftig affärsverksamhet som baserar sig på förnybara naturresurser och som samordnar naturresursanvändningen och behovet av skydd samt skapar välfärd med hjälp av naturens rekreationsanvändning runt om i landet.

Den satsning på 20 miljoner euro på klimatpolitiken inom markanvändningssektorn som hjälper att stärka kolsänkor och minska utsläpp från markanvändningssektorn, är till exempel betydande.

På förmiddagen den 20 januari diskuterar minister Leppä med gymnasieelever och på eftermiddagen med jord- och skogsbruksföretagare i Nyslott.

Ytterligare information:
Annukka Kimmo, specialmedarbetare, tfn 050 478 0226
Pekka Väisänen, ledande kommunikationsexpert, tfn 040 773 0644