Hoppa till innehåll
Media

Liisa Saarenmaa blir biträdande avdelningschef för skogsavdelningen vid JSM

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 17.7.2008 10.02
Pressmeddelande -

Statsrådet beslutade i dag utnämna agronomie- och forstdoktor Liisa Saarenmaa till biträdande avdelningschef för skogsavdelningen från den 1 augusti 2008. Inom utsatt tid söktes tjänsten av 19 personer.

Liisa Saarenmaa har sedan år 2003 arbetat som forstråd vid jord- och skogsbruksministeriet och chef för enheten för statens skogsbruk och skogsforskning. Under åren 1997–2000 arbetade hon också som forstråd och enhetschef vid ministeriet. Sedan början av februari 2008 har Saarenmaa arbetat som visstidsanställd biträdande avdelningschef.

Tidigare har Saarenmaa varit anställd bl.a. på Skogsforskningsinstitutet, Forststyrelsen, Centralskogsnämnden Tapio samt arbetat som forskare, assistent, programledare och forskningsdirektör på Institutionen för skogsekologi vid Helsingfors universitet.

Skogsavdelningens uppgift är att styra och utveckla den finska skogspolitiken på det sättet att de skogsbaserade näringarna är konkurrenskraftiga och Finland står i ledande position när det gäller kunnande inom och utveckling av hållbart skogsbruk. Under skogsavdelningens resultatstyrning ligger 13 regionala skogscentraler, Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio, Forststyrelsen och Skogsforskningsinstitutet. Därtill ansvarar skogsavdelningen för genomförande och uppföljning av det nationella skogsprogrammet samt för Finlands internationella skogspolitik.

Biträdande avdelningschefen bistår avdelningschefen med att leda skogsavdelningen.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
avdelningschef Aarne Reunala, tfn 09-160 533 50, 0400 437 222