Hoppa till innehåll
Media

Ekologisk produktion är föregångare inom kretsloppsekonomin

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 29.1.2016 10.57
Pressmeddelande

– Genom spetsprojektet Bioteknik och ren teknik ger regeringen möjlighet till utveckling av nya verksamhetsmodeller och teknologier, försök och ibruktagande. Den ekologiska produktionen, som redan är inriktad på kretsloppekonomi, ger möjlighet att göra hela matsystemet effektivare och produktivare. Utvecklingsmöjligheterna är oändliga när man börjar tänka på saken på ett nytt och innovativt sätt, säger Marja-Liisa Tapio-Biström, konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet

Tarja Haaranen, som är samordnare för projektet Återvinning av näringsämnen från jordbruk och arbetar vid Naturresursinstitutet, lyfte fram utmaningarna och möjligheterna inom återvinning av näringsämnen.
– Inom ekologisk produktion har skillnaden mellan husdjursproduktion och växtproduktion vuxit, vilket leder till att ett slutet näringskretslopp och energieffektivitet på gårdsnivå är utmanande att uppnå. Det återvinningsinriktade näringskretsloppet inom ekologisk produktion stöder utnyttjandet av biprodukter, men det behövs goda verksamhetsmodeller och ett nytt slag av samarbete, konstaterar Haaranen.

– Spetsprojektet inom kretsloppsekonomin är en god nyhet. Det visar att regeringen tar kretsloppsekonomin på allvar. Nu behövs det åtgärder som förverkligar goda idéer, säger Sami Kuoppamäki, ordförande för andelslaget Kymen Luomu-Osuuskunta, som marknadsför ekologisk säd.

Ett stort antal ekologiska producenter med intresse för kretsloppsekonomi deltog i ett seminarium om kretsloppsekonomi för ekologiska aktörer den 29 januari. Seminariet arrangerades i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursinstitutet, föreningen Etelä-Suomen Luonnonmukaisen Viljelyn Yhdistys Esvy, Kymmenedalens förening för ekologiska odlare Kuhilas ry och andelslaget Kymen Luomu-Osuuskunta som marknadsför ekologisk säd.

Europaparlamentariker Sirpa Pietikäinen: Övergång till kretsloppsekonomi är särskilt viktigt för Europa

Europaparlamentariker Sirpa Pietikäinen, som öppnade seminariet, förde fram EU:s kretsloppsekonomihälsningar till Tavastehus.
– Övergången till kretsloppsekonomin innebär en stor förändring av sättet att tänka. Man frångår tänkesättet tillverka, använd och släng bort och går över till effektivare, produktivare och sparsammare utnyttjande av resurserna, varvid avfallet är råämne för nya produkter, sammanfattade Pietikäinen definitionen av kretsloppsekonomin.

Pietikäinen framhävde hur en övergång till kretsloppsekonomin är särskilt viktig för Europa där cirka 40 procent av resurserna är importvaror.
– Kretsloppsekonomin förbättrar självförsörjandegraden och stärker sålunda också säkerheten. Den har också mycket stora effekter på sysselsättningen: i fråga om resurser kan en årlig förbättring på två procent av produktiviteten skapa till och med två miljoner nya arbetstillfällen i Europeiska unionen.

Pietikäinen tackade de ekologiska odlarna för exemplarisk verksamhet.
– Den ekologiska produktionen är en föregångare när det gäller näringsåtervinning och hållbar matproduktion. I Finland finns det redan i dagsläget ytterst god och konkurrenskraftig kompetens. Jag hoppas att Finland ställer upp ett mål på 50 procent för den ekologiska odlingen fram till 2030. Styreffekten av den offentliga upphandlingen när det gäller att uppnå detta mål är av stor vikt.

Mer information lämnas på jord- och skogsbruksministeriet av
Marja-Liisa Tapio-Biström, konsultativ tjänsteman, 0295 162 400, fornamn.efternamn@mmm.fi 

Landsbygd Mat och jordbruk