Hoppa till innehåll
Media

Utredning om verksamheten inom den ekologiska produktionssektorn

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 26.1.2010 12.46
Pressmeddelande -

Senast i slutet av mars 2010 ska Luomuliitto vara färdig med en utredning om verksamheten inom hela den ekologiska produktionssektorn. Arbetet finansieras av jord- och skogsbruksministeriet. Fokusen i utredningen ligger på sektorns problem och hur man avhjälper dem.

De viktigaste orsakerna till utredningen är den ekologiska produktionssektorns splittrade verksamhet och tillväxtmål samt behovet att säkra den kumulerande verkan av sektorns finansiella system. Sektorns nationella strategi, handlingsprogram och kommunikationsstrategi samt att sektorn ingår i målen för kvalitetskedjans program för främjande av finländsk matkultur ger ett bra underlag för utveckling av sektorn. Avsikten är att projektet resulterar i konkreta förslag till effektivering av sektorns verksamhet och fördelning av finansieringen.

Alla som är intresserade av den ekologiska sektorns utveckling och finansiering kan delta i diskussionen på adressen www.dinasikt.fi. Diskussionen som pågår de tre första veckorna i februari, är öppen för alla medborgare.

Projektet som bereds av agronom Mikko Rahtola på Luomuliitto finansieras av anslaget för Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera) vid jord- och skogsbruksministeriet.

Strategiarbetsgruppen fortsätter arbetet under ledning av Luomuliitto. Europarlamentariker Heidi Hautala arbetar också i år som ordförande i gruppen.

Mer information:
agronom Mikko Rahtola, Luomuliitto ry., tfn 040 5734791, mikko.rahtola@gmail.com
konsultativa tjänstemannen Birgitta Vainio-Mattila, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09 160 52911, 040 8617793

Sirkka-Liisa Anttila