Hyppää sisältöön
Media

Luomualan toiminnasta tehdään selvitys

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 26.1.2010 12.46
Tiedote -

Luomuliitto tekee maaliskuun 2010 loppuun mennessä maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella selvityksen koko luomualan toiminnasta. Selvityksessä nostetaan esille luomualan ongelmakohdat ja etsitään niihin ratkaisua.

Luomualan toiminnan hajanaisuus, luomutuotannon kasvutavoitteet ja tarve varmistaa alan rahoitusjärjestelmien yhteisvaikutus ovat keskeisiä syitä selvitystyön taustalla. Kansallinen luomustrategia ja sen toimenpideohjelma, luomun viestintästrategia sekä luomun mukanaolo muun muassa laatuketjun suomalaisen ruoan edistämisohjelman tavoitteissa antavat hyvän lähtökohdan alan kehittämiselle. Luomuliiton hankkeessa on tarkoitus antaa selkeitä parannusehdotuksia alan toiminnan tehostamiseksi ja rahoituksen parempaan kohdentamiseen.

Luomun kehittämisestä kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua verkkokeskusteluun luomualan toiminnan ja rahoituksen kehittämisestä osoitteessa www.otakantaa.fi.
Kaikille kansalaisille tarkoitettu keskustelu on avoinna helmikuun kolmen ensimmäisen viikon ajan.

Hanketta valmistelee agronomi Mikko Rahtola Luomuliitosta ja se rahoitetaan maa- ja metsätalousministeriön Maatilatalouden kehittämisrahaston Makeran varoista.

Luomustrategiatyöryhmä jatkaa toimintaansa Luomuliiton vetämänä. Europarlamentaarikko Heidi Hautala toimii ryhmän puheenjohtajana myös tänä vuonna.

Lisätietoja:
agronomi Mikko Rahtola, Luomuliitto ry., p. 040 5734791, mikko.rahtola@gmail.com
neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila, maa- ja metsätalousministeriö, p. 09 160 52911, 040 8617793

Sirkka-Liisa Anttila